قرآن و طب, دوره (4), شماره (1), سال (2019-3) , صفحات (53-60)

عنوان : ( نگرشی نو بر مصلحت در فروش و پیوند اعضای بدن انسان از دیدگاه منابع اسلامی )

نویسندگان: سیداحمد وحدتی شبیری , محمدجواد عنایتی راد , حسن نقی زاده , جواد ایروانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: از مسائل نوپدید دانش پزشکی مسئله پیوند اعضا است. یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است. در مشروعیت و جواز این عمل تردید بسیار شده است. قانون نیز تنها در مورد پیوند از بیماران فوت شده و مرگ مغزی حاوی حکم است. مطابق اصل 167 قانون اساسی چاره کار در اینگونه مسائل مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر است. بی گمان هیچ فقیهی پیوند عضو را در صورتی که دهنده ی عضو را در معرض هلاکت قرار دهد جایز نمی شمارد هر چند دهنده ی عضو راضی بوده و برای حفظ حیات شخص گیرنده ی عضو نیز ضروری باشد. در غیر از این مورد بسیاری از فقها یا بر اساس دلایل لفظی و حکم اولی یا از باب قاعده تزاحم و از باب حکم ثانوی پیوند را جایز شمرده اند. در فرض جواز، در اینکه می توان برای انتقال عضو از قالب بیع استفاده کرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به فتاوی معتبری که بیع میته را جایز می شمارد، می توان از منظر حقوقی نیز حکم به درستی بیع اعضا و تملیک آن به غیر داد. زیرا عرف برای عضو مقطوع ارزش اقتصادی و مالیت قائل است و به لحاظ شرعی و عرفی نیز در اعتبار مالکیت انسان نسبت به اعضای خود اشکال غیرقابل رفعی وجود ندارد. بر فرض که در مالیت عضو یا مالکیت انسان نسبت به عضو مقطوع تردید گردد، انتقال حق اولویت یا حق اختصاص که در قالب صلح یا ماده 10 ق.م صورت می گیرد، می تواند کارگشا باشد. اباحه مجانی یا معوض نیز قالب دیگری است که فارغ از مسأله انتقال مالکیت یا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به دیگری و احیاناً دریافت مبلغی در قبال آن را موجه و مباح می سازد.

کلمات کلیدی

, پیوند عضو, معامله ی اعضا بدن, دیدگاه, فقه, مالکیت, نظام اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073475,
author = {وحدتی شبیری, سیداحمد and عنایتی راد, محمدجواد and نقی زاده, حسن and جواد ایروانی},
title = {نگرشی نو بر مصلحت در فروش و پیوند اعضای بدن انسان از دیدگاه منابع اسلامی},
journal = {قرآن و طب},
year = {2019},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2251-6158},
pages = {53--60},
numpages = {7},
keywords = {پیوند عضو، معامله ی اعضا بدن، دیدگاه، فقه، مالکیت، نظام اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی نو بر مصلحت در فروش و پیوند اعضای بدن انسان از دیدگاه منابع اسلامی
%A وحدتی شبیری, سیداحمد
%A عنایتی راد, محمدجواد
%A نقی زاده, حسن
%A جواد ایروانی
%J قرآن و طب
%@ 2251-6158
%D 2019

[Download]