سومین همایش نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02

عنوان : ( مداخله مبتنی بر شواهد برای اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی: مرور توصیفی آموزش فرزندپروری )

نویسندگان: زهرا حسین زاده ملکی , رسول کاظم زاده طباطبایی , علی مشهدی , فاطمه محرری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی، آموزش فرزندپروری ، مادر

کلمات کلیدی

, اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی, آموزش فرزندپروری , مادر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073480,
author = {زهرا حسین زاده ملکی and رسول کاظم زاده طباطبایی and مشهدی, علی and فاطمه محرری},
title = {مداخله مبتنی بر شواهد برای اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی: مرور توصیفی آموزش فرزندپروری},
booktitle = {سومین همایش نقش و جایگاه مادر},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی، آموزش فرزندپروری ، مادر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مداخله مبتنی بر شواهد برای اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی: مرور توصیفی آموزش فرزندپروری
%A زهرا حسین زاده ملکی
%A رسول کاظم زاده طباطبایی
%A مشهدی, علی
%A فاطمه محرری
%J سومین همایش نقش و جایگاه مادر
%D 2019

[Download]