رویش روان شناسی, دوره (7), شماره (10), سال (2019-1) , صفحات (33-48)

عنوان : ( اثربخشی تحلیل روان‌شناختی فیلم‌های با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان )

نویسندگان: سیدمحسن فاطمی , محمد خدایاری فرد , محسن شکوهی یکتا , غلامعلی افروز , رضا پورحسین , عذرا شالباف , میلاد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل روان­‌شناختی فیلم‌­های برگزیده با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان انجام گرفته است. روش: این پژوهش از نوع طرح‌­های شبه‌­آزمایشی با طرح پیش‌­آزمون- پس‌­آزمون با گروه گواه بود. جامعۀ آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه­‌های تهران بوده‌­اند که 40 نفر از این دانشجویان به­شیوۀ نمونه‌­گیری در­دسترس انتخاب شدند و به ­شیوۀ تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه­ در کارگاه‌­های تحلیل روا‌ن‌­شناختی فیلم‌­های با مضامین دینی شرکت کردند، درحالی‌­که گروه گواه هیچ مداخله‌­ای دریافت نکرد. برای جمع‌­آوری داده­ها از نسخه کوتاه مقیاس دینداری استفاده گردید. یافته‌­ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌­ها نشان داد که میانگین مؤلفه­‌های دینداری به‌­ویژه مؤلفۀ عواطف دینی در گروه آزمایش افزایش یافته است، اگرچه این افزایش به‌لحاظ آماری معنادار نبوده­ است. نتیجه‌­گیری: بنابراین، می‌­توان گفت با تحلیل روان­‌شناختی فیلم­‌های با مضامین دینی، امکان افزایش برخی از مؤلفه‌­های دینداری امکان‌­پذیر می‌­باشد. فیلم‌­ها با شیوۀ روایت‌­گونه‌­ای که دارند از لایه‌­های مقاومت مخاطبان عبور می‌­کنند و احتمالاً در ارتقای سطح دینداری افراد اثرگذار ­باشن

کلمات کلیدی

نقد روان‌شناختی؛ سینما؛ دین‌باوری؛ تحلیل فیلم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073486,
author = {فاطمی, سیدمحسن and محمد خدایاری فرد and محسن شکوهی یکتا and غلامعلی افروز and رضا پورحسین and عذرا شالباف and میلاد قربانی},
title = {اثربخشی تحلیل روان‌شناختی فیلم‌های با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان},
journal = {رویش روان شناسی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {10},
month = {January},
issn = {2383-353X},
pages = {33--48},
numpages = {15},
keywords = {نقد روان‌شناختی؛ سینما؛ دین‌باوری؛ تحلیل فیلم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی تحلیل روان‌شناختی فیلم‌های با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان
%A فاطمی, سیدمحسن
%A محمد خدایاری فرد
%A محسن شکوهی یکتا
%A غلامعلی افروز
%A رضا پورحسین
%A عذرا شالباف
%A میلاد قربانی
%J رویش روان شناسی
%@ 2383-353X
%D 2019

[Download]