پنجمین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2018-06-20

عنوان : ( ارائه روش کلی جهت تقسیم بهینه توان در شبکه جریان مستقیم چند پایانه VSC-MTDC با استفاده از کنترل دروپ تطبیقی و خط دو قطبی سه سیمه )

نویسندگان: رضا قاضی , آرمان عادلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت تقسیم توان بین اینورترها در شبکه های MTDC از کنترل کننده دروپ استفاده میشود. این عمل با تنظیم ضرایب کنترل کننده دروپ انجام می پذیرد. روش ارایه شده در این مقاله عمل تقسیم توان را تحت نسبت های توانی دلخواه بین اینورترهای شبکه MTDC شعاعی انجام میدهد. در صورت تغییر توپولوژی شبکه یا توان ورودی به شبکه، ضرایب دروپ باید بهروز شوند تا توانهای مطلوب تحت ولتاژ مجاز به اینورترهای شبکه برسد. جهت جلوگیری از اضافه جریانهای ناشی از کنترل دروپ تطبیقی، این روش کنترلی را به گونه ای بهبود داده ایم که از حداکثر ظرفیت اینورترهای موجود در رفع اضافه جریان بهره ببرد.

کلمات کلیدی

, شبکه MTDC , کنترل کننده دروپ, مزارع بادی, ضرایب دروپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073504,
author = {قاضی, رضا and عادلی, آرمان},
title = {ارائه روش کلی جهت تقسیم بهینه توان در شبکه جریان مستقیم چند پایانه VSC-MTDC با استفاده از کنترل دروپ تطبیقی و خط دو قطبی سه سیمه},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه MTDC ، کنترل کننده دروپ، مزارع بادی، ضرایب دروپ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روش کلی جهت تقسیم بهینه توان در شبکه جریان مستقیم چند پایانه VSC-MTDC با استفاده از کنترل دروپ تطبیقی و خط دو قطبی سه سیمه
%A قاضی, رضا
%A عادلی, آرمان
%J پنجمین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
%D 2018

[Download]