پنجمین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2018-06-20

عنوان : ( تقسیم بهینه توان در شبکهVSC-MTDC شعاعی توسط کنترل دروپ تطبیقی بهبود یافته )

نویسندگان: رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت تقسیم توان بین اینورترها در شبکه های MTDC از کنترل کننده دروپ استفاده میشود. این عمل با تنظیم ضرایب کنترل کننده دروپ انجام می پذیرد. روش ارایه شده در این مقاله عمل تقسیم توان را تحت نسبت های توانی دلخواه بین اینورترهای شبکه MTDC شعاعی انجام میدهد. در صورت تغییر توپولوژی شبکه یا توان ورودی به شبکه، ضرایب دروپ باید بهروز شوند تا توانهای مطلوب تحت ولتاژ مجاز به اینورترهای شبکه برسد. جهت جلوگیری از اضافه جریانهای ناشی از کنترل دروپ تطبیقی، این روش کنترلی را به گونه ای بهبود داده ایم که از حداکثر ظرفیت اینورترهای موجود در رفع اضافه جریان بهره ببرد.

کلمات کلیدی

, شبکه MTDC , کنترل کننده دروپ, مزارع بادی, ضرایب دروپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073508,
author = {قاضی, رضا},
title = {تقسیم بهینه توان در شبکهVSC-MTDC شعاعی توسط کنترل دروپ تطبیقی بهبود یافته},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه MTDC ، کنترل کننده دروپ، مزارع بادی، ضرایب دروپ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقسیم بهینه توان در شبکهVSC-MTDC شعاعی توسط کنترل دروپ تطبیقی بهبود یافته
%A قاضی, رضا
%J پنجمین کنفرانس مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
%D 2018

[Download]