انرژی ایران, دوره (20), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (103-125)

عنوان : ( تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد- )

نویسندگان: معصومه عبداله پور , عباس روحانی , محمودرضا گلزاریان , حسین ابوترابی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آرایه­های خورشیدی یکی از نوید بخش­ترین فناوری انرژی­های تجدیدپذیر در تامین انرژی ساختمان­ها می‎باشد. در نصب پنل­های خورشیدی روی بام ساختمان­ها، دانستن زاویه شیب بهینه به منظور داشتن بیشترین انرژی سالانه، فصلی، ماهانه و یا روزانه حائز اهمیت می­باشد .در حقیقت، تغییرات زاویه شیب آرایه در مقدار تابش خورشیدی که به سطح پنل­ها می­رسد، موثراست. در این تحقیق از مدل­های مختلفی برای بدست آوردن زاویه شیب بهینه و زاویه آزیموث در شهر مشهد استفاده شد. با استفاده از مدل ایزوتروپیک زوایای بهینه­ای برای ماه­های مختلف، فصول و کل سال معرفی شده است. همچنین با استفاده از مدل غیرایزوتروپیک زاویه آزیموث و زاویه شیب بهینه برای مشهد بدست آمد. در حالت کلی در سیستم تک محوره در کل سال مجموع انرژی بدست آمده نسبت به انرژی دریافتی روی سطح افق 18 % افزایش می­یابد و در سیستم دو محوره در کل سال مجموع انرژی بدست آمده نسبت به انرژی دریافتی روی سطح افق 30% و نسبت به حالت تک محوره در کل سال 11 % افزایش می­یابد.

کلمات کلیدی

, آرایه‌های خورشیدی, انرژی خورشیدی, حداکثر انرژی, زاویه بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073545,
author = {عبداله پور, معصومه and روحانی, عباس and گلزاریان, محمودرضا and ابوترابی زارچی, حسین},
title = {تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد-},
journal = {انرژی ایران},
year = {2017},
volume = {20},
number = {2},
month = {September},
issn = {1028-3706},
pages = {103--125},
numpages = {22},
keywords = {آرایه‌های خورشیدی، انرژی خورشیدی، حداکثر انرژی، زاویه بهینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد-
%A عبداله پور, معصومه
%A روحانی, عباس
%A گلزاریان, محمودرضا
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J انرژی ایران
%@ 1028-3706
%D 2017

[Download]