پژوهش های اعتقادی کلامی, دوره (7), شماره (28), سال (2018-1) , صفحات (145-160)

عنوان : ( معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه )

نویسندگان: سید محمد امین مداین شیشوان , علی حقی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار ابتدا به بررسی براهین اصالت وجود صدرالمتالهین بر له اصالت وجود خواهیم پرداخت با این منظور که از میان این براهین معنای واضحی از وجود و ماهیت نزد این حکیم بزرگ اسلامی برای ما معلوم گردد. در ادامه به نگاه اجمالی پدیدارشناسی هوسرل خواهیم پرداخت. با این ترتیب که نخست درباره ی معنای ماهیت نزد هوسرل بحث خواهیم کرد. در ادامه برای آنکه مراد هوسرل از اصطلاح ماهیت به ذهن روشن تر گردد، به روش کشف ماهیت توسط فاعل شناسایی یا «اگوی استعلایی» خواهیم پرداخت. و در نهایت در این باره سخن خواهیم راند که چه عواملی در ساختن ساختار ماهیت نزد هوسرل دارای نقش هستند. در قسمت سوم و پایانی این نوشتار به مقایسه معنای اصطلاح «ماهیت» خواهیم پرداخت؛ و در این باره به قضاوت خواهیم نشست که با توجه به معنای ماهیت، اصالت ماهیت نزد هوسرل آیا همان امری است که توسط ملاصدرا طرد می شود؟.

کلمات کلیدی

, پدیدارشناسی , ماهیت , حکمت متعالیه , وجود , اصالت ماهوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073563,
author = {مداین شیشوان, سید محمد امین and حقی, علی and جوارشکیان, عباس},
title = {معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه},
journal = {پژوهش های اعتقادی کلامی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {28},
month = {January},
issn = {1735-9899},
pages = {145--160},
numpages = {15},
keywords = {پدیدارشناسی ،ماهیت ،حکمت متعالیه ،وجود ،اصالت ماهوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه
%A مداین شیشوان, سید محمد امین
%A حقی, علی
%A جوارشکیان, عباس
%J پژوهش های اعتقادی کلامی
%@ 1735-9899
%D 2018

[Download]