اولین همایش ملی غدیر، بصیرت ، وحدت , 2012-11-05

عنوان : ( سیمای امام علی -ع-در شعر شیعی عربی )

نویسندگان: امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حوزة شعر عربی، بسیارند شعرایی که در مدح مناقب و فضایل امام علی-ع- و وقائع و حوادث دوران ایشان، به سرودن شعر پرداختند؛ شعرایی که تمامی همّ وغمّ خود را به بیان شخصیت والای آن حضرت و حقانیت و مظلومیت ایشان مصروف داشتند ؛ شعرایی که گاه از قضاوت ، عدالت و سخاوت آن حضرت سخن بر زبان می راندند وگاه در شجاعت و پایداری او در میدان های نبرد، زبان به شعر می گشودند . زمانی به توصیف و بیان علم و دانش او بر می خاستند و زمانی دیگر، عبودیت و بندگی و دیگر سجایای اخلاقی او را به تصویر می کشیدند؛ تا جایی که شعرشان آیینة تمام نمای خصایل والای انسانی آن همام گردید. و بدین سان، ورقی زرّین بر تاریخ شعر عربی، به ویژه تاریخ شعر شیعی افزودند. گفتاری که پیش روست، انعکاس این فضایل و مناقب اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و حوادث مربوط به دوران ایشان، از جمله موضوع غدیر را در شعر شیعی عربی ،از زوایای مختلف ،مورد بحث و بررسی قرار داده است .

کلمات کلیدی

, امام علی -علیه السلام- , شعر شیعی عربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073585,
author = {مقدم متقی, امیر},
title = {سیمای امام علی -ع-در شعر شیعی عربی},
booktitle = {اولین همایش ملی غدیر، بصیرت ، وحدت},
year = {2012},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {امام علی -علیه السلام- ، شعر شیعی عربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیمای امام علی -ع-در شعر شیعی عربی
%A مقدم متقی, امیر
%J اولین همایش ملی غدیر، بصیرت ، وحدت
%D 2012

[Download]