پنجمین همایش قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما , 2013-04-28

عنوان : ( نقش قناعت در تحکیم خانواده و راه های نهادینه کردن آن درجامعه )

نویسندگان: صفورا نظری , امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به نظر می رسد که بین قناعت و عزت نفس که از مهمترین مؤلفه های سلامت روان است،رابطة مستقیمی وجود دارد. این نوشتار به نقش قناعت در زندگی می پردازد و مباحثی از جمله معنای قناعت، عوامل ایجاد و تقویت آن، آثار و نتایج و راه های نهادینه کردن آن در زندگی اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و در پایان، راه کارهای مناسب جهت دوری از حرص،ایجاد آرامش و نشاط اعضای خانواده، رفع نیازمندی ها در ابعاد مختلف، آسایش و برخورداری از زندگی مادی و معنوی، اصلاح نفس، پیدا کردن عزت و رسیدن به سعادت و خوشبختی را بیان می کند. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است که بر داده های دینی و تربیتی مبتنی است. یافته های اصلی این تحقیق ضرورت توجه به اهمیت قناعت، عوامل و راه کارهای ایجاد و تقویت آن در خانواده وجامعه است.

کلمات کلیدی

, قناعت, کرامت, حرص, خانواده, جامعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073586,
author = {صفورا نظری and مقدم متقی, امیر},
title = {نقش قناعت در تحکیم خانواده و راه های نهادینه کردن آن درجامعه},
booktitle = {پنجمین همایش قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {قناعت،کرامت،حرص،خانواده،جامعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش قناعت در تحکیم خانواده و راه های نهادینه کردن آن درجامعه
%A صفورا نظری
%A مقدم متقی, امیر
%J پنجمین همایش قرآن کریم سفینة النجاة عصر ما
%D 2013

[Download]