سومین همایش مدیران گروه های عربی کشور , 2007-07-10

عنوان : ( نقش رایانه در تعامل میان کتاب درسی عربی ،مدرس و دانشجو )

نویسندگان: امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کمتر زمینه ای از زندگی انسان را می توان یافت که رایانه به آن راه نبرده باشد . تقریباً در تمامی مشاغل و فعالیت های بشری، از فعالیت های صنعتی و کشاورزی گرفته تا کارهای هنری و خدماتی از رایانه استفاده می شود . در کنار سایر زمینه ها، فرایند آموزش و یادگیری و فعالیت های جانبی آن نیز از حیطة نفوذ رایانه بر کنار نمانده است و از همین رهگذر، نصیب های مثبت فراوانی برده است. اما آن چه که در این میان، مدرسان و فراگیران را تحت تأثیر قرار داده است، توانمندی بالای رایانه در ایجاد تعامل الکترونیکی میان کتاب درسی ، مدرس و فراگیر می باشد ؛زیرا رایانه با توجه به تنوع و گستردگی در ایجاد محیط های چند رسانه ای -مالتی مدیا-که مجموعه ای از متون نوشتاری ،موسیقی ، طرح ها ،تصاویر ثابت و متحرک و رنگ های شاد و جذاب و صدا های زمینه می باشد و نیز با توجه به برخورداری از بسیاری از سیستم های تعاملی نظیر شبکة جهانی اینترنت ،توانسته است در بسیاری از علوم و فنون، میزان تعامل و مشارکت میان کتاب درسی ، مدرس و فراگیر را در فرایند آموزشی، به حد قابل ملاحظه ای ارتقاء بخشد. در این میان، آموزش زبان عربی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه ،باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد این زبان ،نظیر إعراب ،حرکت ،لحن-تلفظ-تصریف و ... که درک دقیق آن ها مستلزم کاربست این سیستم های چند رسانه ای است ، بیش از بیش این تعامل الکترونیکی را می طلبد. بر همین اساس، برآن شدیم تا در این مقاله، برخی از نرم افزار ها و شیوه های کاربرد رایانه را که در ایجاد تعامل میان کتاب درسی عربی ، مدرس و دانشجو نقش فزاینده ای دارند، همچون برنامة power point ، تکنیک های شبیه سازی ، بازی های رایانه ای ، پست الکترونیکی و کنفرانس رایانه ای ؛ معرفی کرده و از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قراردهیم .در پایان نیز، سعی بر آن شده تا ضمن برشمردن برخی از موانع و محدودیت های اجرایی در برنامه های رایانه ای، راهکار هایی - هر چند به صورت گذرا- در این زمینه ارائه گردد.

کلمات کلیدی

, رایانه , تعامل , کتاب درسی عربی , مدرس , دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073592,
author = {مقدم متقی, امیر},
title = {نقش رایانه در تعامل میان کتاب درسی عربی ،مدرس و دانشجو},
booktitle = {سومین همایش مدیران گروه های عربی کشور},
year = {2007},
location = {همدان, ايران},
keywords = {رایانه ،تعامل ،کتاب درسی عربی ،مدرس ،دانشجو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش رایانه در تعامل میان کتاب درسی عربی ،مدرس و دانشجو
%A مقدم متقی, امیر
%J سومین همایش مدیران گروه های عربی کشور
%D 2007

[Download]