حکمت معاصر, دوره (6), شماره (2), سال (2015-5) , صفحات (15-42)

عنوان : ( بررسی و مقایسۀ مبانی اثبات وحدت وجود در اندیشۀ ملاصدرا و ابن‌عربی )

نویسندگان: یزدان رزم آرا , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تفکر ملاصدرا و ابن‌عربی، از سه جنبة هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی، می‌توان به اثبات وحدت وجود پرداخت، و می‌توان گفت این سه به نوعی در هم آمیخته‌اند. روح افکار ابن‌عربی، چیزی جز وحدت وجود نیست. وحدت وجودی که، مبنای آن، واقع‌گرایی، یا همان اصالت وجود مبتنی بر کشف، شهود و تجربه است. ملاصدرا نیز، با طرح اصالت وجود، راه را، برای وحدت موجودات عالم، باز کرد، و ما سوی الله را، چیزی جز شعاع‌ها و پرتوهای نور حقیقی، و حقیقت وجود -ذات لایزال الهی- نمی‌داند‌. آن‌چه اصیل و یگانه است، همان هستی و ذات خداوند است‌. او، در عین پیروی و دفاع از دیدگاه ابن‌عربی در وحدت وجود، بر خلاف وی، که روش عقلی را در الهیات، نه کافی می‌داند و نه لازم، تلاش‌هایی برای عقلانی‌کردن آن‌چه ورای طور عقل است را، برای فهم عموم، انجام داده است‌. در این نوشتار، تلاش بر این است تا مبانی و سبک این دو حکیم و عارف الهی از سه جنبة مذکور، یعنی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، و انسان‌شناسی، در شکل‌گیری نظریة وحدت وجود، بررسی و مقایسه شود.

کلمات کلیدی

, ملاصدرا , وحدت وجود , وحدت شخصیه وجود , کشف و شهود , ابن‌عربی , تشأن و تطور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073664,
author = {رزم آرا, یزدان and جوارشکیان, عباس},
title = {بررسی و مقایسۀ مبانی اثبات وحدت وجود در اندیشۀ ملاصدرا و ابن‌عربی},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2015},
volume = {6},
number = {2},
month = {May},
issn = {2383-0689},
pages = {15--42},
numpages = {27},
keywords = {ملاصدرا ،وحدت وجود ،وحدت شخصیه وجود ،کشف و شهود ،ابن‌عربی ،تشأن و تطور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسۀ مبانی اثبات وحدت وجود در اندیشۀ ملاصدرا و ابن‌عربی
%A رزم آرا, یزدان
%A جوارشکیان, عباس
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2015

[Download]