مصباح, دوره (32), شماره (32), سال (2000-1) , صفحات (15-36)

عنوان : ( عنصر بصیرت در شخصیت حضرت امام -ره- )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کنار همه ابعاد نورانی و برجسته شخصیت حضرت امام -ره- یکی از مؤلفه‌های اساسی و بسیار ممتازی که نقش تعیین کننده در نظر و عمل ایشان داشته «بینش و بصیرت» ویژه ایشان در رهبری دینی و سیاسی بوده است که همگان نیز بدان معترفند. اما از آنجا که این عنصر، همواره در ردیف دانش و معرفت تلقی شده است تاکنون مورد مداقه و تحلیل نظری جداگانه و ویژه‌ای قرار نگرفته است در حالی که بدون تردید مقوله «بصیرت» یا «بینش» چیزی فراتر از «علم و دانش» است؛ چه بسیار عالمانی که فاقد بصیرتند و چه بسیار دانش‌هایی که بدون بینش، جز مجموعه‌ای از معلومات و محفوظات بیشتر نیستند. از آنجا که این عنصر و مقوله نقش اصلی و مهمی در «رهبری»، «مدیریت»، «مرجعیت»، «تربیت»، «هدایت و ارشاد» و... دارد و شایسته است که در محورهای زیر مورد تأمل و تعمق و تحقق قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بینش؛ بصیرت؛ رهبری؛ مرجعیّت؛ امام خمینی , ره,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073670,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {عنصر بصیرت در شخصیت حضرت امام -ره-},
journal = {مصباح},
year = {2000},
volume = {32},
number = {32},
month = {January},
issn = {****-0214},
pages = {15--36},
numpages = {21},
keywords = {بینش؛ بصیرت؛ رهبری؛ مرجعیّت؛ امام خمینی -ره-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عنصر بصیرت در شخصیت حضرت امام -ره-
%A جوارشکیان, عباس
%J مصباح
%@ ****-0214
%D 2000

[Download]