رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (9), شماره (32), سال (1998-1) , صفحات (32-41)

عنوان : ( نظام احسن و امکان جهان دیگر -مروری بر مقاله تصویری از نظریه نظام احسن آفرینش در قرآن کریم- )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرّ برخلاف نظر فیلسوفان امری عدمی و نسبی نیست، بلکه امری واقعی و مسلّم است. هر جا شرّی وجود دارد در رابطه با انسان و حول محور آدمی و حیات اوست. شرور لازمه خلقت نیستند، بلکه وابسته به اعمال و رفتار انسان اند و به دلایلی بر انسان وارد می شوند. رفع شرور از عالم ممکن است و اساساً اراده خداوند نیز بر این قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

شرّ؛ امر عدمی؛ اراده خداوند؛ اعمال و رفتار انسان؛ نظام أحسن؛ علم؛ قدرت؛ فیاضیّت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073678,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {نظام احسن و امکان جهان دیگر -مروری بر مقاله تصویری از نظریه نظام احسن آفرینش در قرآن کریم-},
journal = {رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی},
year = {1998},
volume = {9},
number = {32},
month = {January},
issn = {1735-9196},
pages = {32--41},
numpages = {9},
keywords = {شرّ؛ امر عدمی؛ اراده خداوند؛ اعمال و رفتار انسان؛ نظام أحسن؛ علم؛ قدرت؛ فیاضیّت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظام احسن و امکان جهان دیگر -مروری بر مقاله تصویری از نظریه نظام احسن آفرینش در قرآن کریم-
%A جوارشکیان, عباس
%J رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
%@ 1735-9196
%D 1998

[Download]