اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران , 2018-08-07

عنوان : ( تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , احمد سراداری ترشیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل و شاید مهم ترین عامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی بهبود محیط کسب و کار و مقررات نظارتی دولت‌ها است. کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور عملا با محدودیت های مختلف تکنولوژیکی و مالی در عرصه بین‌المللی مواجه بوده که زمینه گسترش فضای رقابت بین‌المللی را در جذب سرمایه های خارجی و نیز دانش فنی فراهم ساخته است. کشورهای مختلف با اتکاء به اصلاحات ساختاری و سیاستی و نیز بهبود وضعیت مولفه‌های فضای کسب و کار از یک طرف وضعیت رتبه بین‌المللی فضای کسب و کار خود را ارتقاء داده و از طرف دیگر زمینه حضور و جذب منابع سرمایه ای خارجی را در اقتصاد ملی فراهم می‌سازند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در میان کشورهای منتخب اسلامی عضو D8 طی سال‌های 2004 تا 2016 است که از روش پانل پویا استفاده شده است و نتایج آن با دو روش داده های تابلویی اثرات ثابت و اثرات تصادفی مقایسه شده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت بین شاخص سهولت راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی است و در نهایت با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود، برای بهبود رشد اقتصادی باید به اصلاح ساختارها و نهادها و مقررات راه‌اندازی کسب‌و‌کار جدید روی آورد.

کلمات کلیدی

, فضای کسب‌و‌کار, رشد اقتصادی, داده‌های تابلویی پویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073716,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and سراداری ترشیزی, احمد},
title = {تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی},
booktitle = {اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران},
year = {2018},
location = {ایلام, ايران},
keywords = {فضای کسب‌و‌کار، رشد اقتصادی، داده‌های تابلویی پویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A سراداری ترشیزی, احمد
%J اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
%D 2018

[Download]