مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری , 1993-04-22

عنوان : ( وجودشناسی مغربی هایدگر و حکمت شرقی سبزواری )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان همه آرایی که در بیان توافق بینش فلسفی مکتب اگزیستانسیالیزم، با تفکر اصالت وجودی حکمت متعالیه، تا کنون بیان داشته شده است، کمتر کسی به تفاوت های اصولی این دو نحوه نگرش توجه کافی را مبذول داشته است.

کلمات کلیدی

اگزیستانسیالیزم؛ حکمت متعالیه؛ مارتین هایدگر؛ حکیم سبزواری؛ آگاهی و واقعیت انسان؛ ادراک حضوری هستی؛ تطابق آگاهی و هستی؛ اصالت وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073723,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {وجودشناسی مغربی هایدگر و حکمت شرقی سبزواری},
booktitle = {مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری},
year = {1993},
location = {ايران},
keywords = {اگزیستانسیالیزم؛ حکمت متعالیه؛ مارتین هایدگر؛ حکیم سبزواری؛ آگاهی و واقعیت انسان؛ ادراک حضوری هستی؛ تطابق آگاهی و هستی؛ اصالت وجود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وجودشناسی مغربی هایدگر و حکمت شرقی سبزواری
%A جوارشکیان, عباس
%J مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری
%D 1993

[Download]