جامعه شناسی هنر و ادبیات, دوره (۲۵), سال (2019-3) , صفحات (481-504)

عنوان : ( اشکال بیگانگی شهری در نظر جامعه‌شناسان شهر )

نویسندگان: علی یوسفی , فردین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان در تمام عرصه‌های حیات زندگی از جمله در شهر به دنبال معناست و اگر معانی اصیل مورد نظر خود را در شهر نیابد، دچار انواع بیگانگی می‌شود. نتایج مرور نظام‌مند آرای بیگانگی در میان جامعه‌شناسان شهر نشان می‌دهد بیگانگی شهری پنج نمود عمده دارد: دلزدگی که دلالت بر ناتوانی سیستم عصبی انسان در واکنش به محرکات شهری و یکنواخت دیدن آن‌ها دارد؛ بی‌سازمانی که مبین سست شدن پیوندها، هرج و مرج اخلاقی، منفعل شدن افراد و غوطه‌ور شدن آن‌ها در جامعه توده‌وار است؛ پرسه‌زنی که به معنای شهرنشینِ تماشاگرِ سرگردانی است که کاری جز پرسه‌زنی در فضاهای شهری و دید زدن ویترین‌های مغازه‌ها بدون آن که قصد یا توان خرید داشته باشد، را ندارد؛ بیگانگی فضایی حاکی از سلطه فضاهای جدید شهری بر انسان است، به طوری که انسان‌ها نمی‌دانند چگونه باید با فضای خلق‌شده مواجه شوند. در نهایت بیگانگی جمعی که بر شکل‌گیری فضای جدیدی تحت تأثیر فضای جریان‌ها در جامعه اطلاعاتی دارد که جدایی کامل مردم از تاریخ، فرهنگ، محصولات تولیدی، از اطرافیان و از خود را در بردارد. بعلاوه بیگانگی شهری و اشکال آن اساساً تحت تأثیر ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای سرمایه‌داری است.

کلمات کلیدی

دلزدگی؛ بی‌سازمانی؛ بیگانگی فضایی؛ بیگانگی جمعی؛ پرسه‌زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073795,
author = {یوسفی, علی and محمدی, فردین},
title = {اشکال بیگانگی شهری در نظر جامعه‌شناسان شهر},
journal = {جامعه شناسی هنر و ادبیات},
year = {2019},
volume = {۲۵},
month = {March},
issn = {1010-2809},
pages = {481--504},
numpages = {23},
keywords = {دلزدگی؛ بی‌سازمانی؛ بیگانگی فضایی؛ بیگانگی جمعی؛ پرسه‌زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اشکال بیگانگی شهری در نظر جامعه‌شناسان شهر
%A یوسفی, علی
%A محمدی, فردین
%J جامعه شناسی هنر و ادبیات
%@ 1010-2809
%D 2019

[Download]