تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (9), شماره (31), سال (2018-9) , صفحات (75-94)

عنوان : ( دانش دندان پزشکی از نگاه ابوالقاسم زهراوی )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش دندان پزشکی در تمدن اسلامی به عنوان یکی از شاخه های پزشکی، از دیرباز مورد توجّه پزشکان مسلمان بوده است. ابوالقاسم زهراوی پزشک، داروساز و جرّاح بزرگ اسلامی، نمونه ی یکی از پزشکان مسلمان است که در اثر پزشکی خود -التَصریف لِمَن عَجَزَ عَن التَألیف- به حوزه ی دندان پزشکی نیز پرداخته است. نوشتار پیش رو تلاش دارد به روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه و دستاوردهای زهراوی در حوزه ی دندان پزشکی را با تکیه به دست نوشته ی وی، مورد بررسی و مطالعه قرار دهد تا از این رهگذر سهم و نقش وی در گسترش و تکامل دانش دندان پزشکی، تبیین گردد. یافته های پژوهش موردنظر حاکی از آن است که زهراوی در شیوه ی طبابت، پیشگیری را بر درمان مقدّم می دانسته و دستورالعمل هایی برای سلامتی و حفظ بهداشت عمومی دهان و دندان توصیه می کرده است. علاوه بر این، وی با تشریح بافت، عصب و استخوان دندان، شناخت و تشخیص علایم بیماری، شناسایی علّت آنها و درمان بیماریها و معرفّی و توصیف داروهای مفید، در پیشرفت دانش دندان-پزشکی مسلمانان سهمی بسزا داشته است. علاوه بر بیان بحث های نظری، زهراوی در این حوزه پیشگام طبّ عملی نیز به شمار می رود و با استفاده از ابزار و آلات، بسیاری از بیماری های دندان را مداوا می کرده است. بهره گیری از ابزار و برخی از شیوه های طبابت وی، از ابداعات خود او به شمار می رود که پیش از آن در میان پزشکان مسلمان سابقه نداشته است. علاوه بر درمان بیماری و ترمیم دندان های ناسالم، زهراوی در دانش دندان پزشکی به جنبه ی زیباشناختی آن نیز توجّه داشته است.

کلمات کلیدی

, زهراوی, دندان پزشکی, بیماری های دندان, ابزار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073805,
author = {فرخنده زاده, محبوبه},
title = {دانش دندان پزشکی از نگاه ابوالقاسم زهراوی},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {31},
month = {September},
issn = {2252-0538},
pages = {75--94},
numpages = {19},
keywords = {زهراوی، دندان پزشکی، بیماری های دندان، ابزار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دانش دندان پزشکی از نگاه ابوالقاسم زهراوی
%A فرخنده زاده, محبوبه
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2018

[Download]