همایش بین‌المللی ابن سینا , 2004-08-22

عنوان : ( بررسی نگرش وجودی و معرفت شناختی حکمت مشاء از منظر اصالت پدیداری معنا )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علیرغم آنکه در فلسفه کلاسیک اسلامی، تاکنون بحث از اصالت و اعتباریت وجود و ماهیت با بحث معرفت شناسی دو بحث جدا و دور از هم انگاشته شده اند در این مقاله سعی شده است با تبیین ربط بنیادی و وثیق میان این دو بحث و تفکیک و تمایز سه معنای ماهیت از یکدیگر، نگرش نوینی از هستی هستی و چیستی ارائه گردد.

کلمات کلیدی

اصالت وجودغ اصالت ماهیت؛ وجود ذهنی؛ ربط عین و ذهن؛ پدیدارشناسی معنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073832,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {بررسی نگرش وجودی و معرفت شناختی حکمت مشاء از منظر اصالت پدیداری معنا},
booktitle = {همایش بین‌المللی ابن سینا},
year = {2004},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اصالت وجودغ اصالت ماهیت؛ وجود ذهنی؛ ربط عین و ذهن؛ پدیدارشناسی معنا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نگرش وجودی و معرفت شناختی حکمت مشاء از منظر اصالت پدیداری معنا
%A جوارشکیان, عباس
%J همایش بین‌المللی ابن سینا
%D 2004

[Download]