حکمت صدرایی, دوره (8), شماره (15), سال (2020-3) , صفحات (89-105)

عنوان : ( فاعل و منشأ سحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا )

نویسندگان: محمد سالاری , جهانگیر مسعودی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفس انسان با جهان خارج در تعامل است و بر آن تاثیر می گذارد و هرچه نفس قویترشود، دایره تأثیر آن بر جهان بیرون توسعه و گسترش می یابد . همین نکته مبنای اصلی تحلیل ما در بحث منشاء سحر بشمار می آید. براین اساس سوال اصلی تحقیق اینست که دیدگاه ابن سینا و مکتب صدرا درباره منشاء سِحر چیست؟ البته علاوه براین از آموزه های دینی نیز برای حل مساله مدد خواهیم گرفت تا اینکه به پاسخ علمی و تحقیقی منشاء و ماهیت سحر دست یافته و با استناد به منابع مذکور آن را اثبات نماییم که منشاء و فاعل سحر کیست یا چیست؟ روش تحقیق دراین مقاله توصیفی تحلیلی می باشد که درصدد است بیان کند که انجام کارها و امور خارق العاده به سبب و میزان قوت اراده نفس مربوط می شود و تأثیر آن از قانون سببیت وعلت و معلول است و قدرت روحی بعضی انسان ها عامل و منشاء بوجود آمدن کارهای فوق العاده و یا خارق العاده مانند سحر می باشد.

کلمات کلیدی

ابن سینا؛ سحر؛ ملاصدرا؛ فاعل سحر؛ معجزه و کرامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073833,
author = {محمد سالاری and مسعودی, جهانگیر and جوارشکیان, عباس},
title = {فاعل و منشأ سحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {15},
month = {March},
issn = {2322-1992},
pages = {89--105},
numpages = {16},
keywords = {ابن سینا؛ سحر؛ ملاصدرا؛ فاعل سحر؛ معجزه و کرامت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فاعل و منشأ سحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا
%A محمد سالاری
%A مسعودی, جهانگیر
%A جوارشکیان, عباس
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2020

[Download]