چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2018-10-24

عنوان : ( پالئوتوپوگرافی و فرآیندهای کنترل کننده آن در توالی آواری کرتاسه زیرین حوضه رسوبی کپه داغ- آمودریا )

نویسندگان: غلامرضا حسین یار , سیدرضا موسوی حرمی , ایرج عبدالهی فرد , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی کرتاسه زیرین شوریجه شاتلیک متشکل از رخساره های آواری عمدتاً رودخانه ای، بیش از 50 درصد از ذخایر گازی حوضه رسوبی کپه داغ آمودریا را در خود جای داده و مخزن اصلی میدان های مختلف از جمله میدان های خانگیران و گنبدلی را تشکیل می دهد. در این مطالعه با استفاده از مجموعه داده های رخنمون، چاه ها و داده های لرزه ای 3 بعدی، دو بلندی دیرینه در قاعده و بخش میانی توالی شناسایی شد. این بلندی ها تحت کنترل فرآیندهای برون حوضه ای نظیر برخورد حوضه های ایران مرکزی و هلمند به حوضه رسوبی کپه داغ- آمودریا و درون حوضه ای از قبیل گسلش و فعالیت مجدد گسل های ریفتینگ حوضه بوده است.

کلمات کلیدی

, پالئوتوپوگرافی, رودخانه ای, کرتاسه, شوریجه, کپه داغ, آمودریا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073889,
author = {حسین یار, غلامرضا and موسوی حرمی, سیدرضا and ایرج عبدالهی فرد and محبوبی, اسداله},
title = {پالئوتوپوگرافی و فرآیندهای کنترل کننده آن در توالی آواری کرتاسه زیرین حوضه رسوبی کپه داغ- آمودریا},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2018},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {پالئوتوپوگرافی، رودخانه ای، کرتاسه، شوریجه، کپه داغ، آمودریا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئوتوپوگرافی و فرآیندهای کنترل کننده آن در توالی آواری کرتاسه زیرین حوضه رسوبی کپه داغ- آمودریا
%A حسین یار, غلامرضا
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A ایرج عبدالهی فرد
%A محبوبی, اسداله
%J چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2018

[Download]