اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی، جامعه و نگاهی به آینده , 2004-05-19

عنوان : ( شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران )

نویسندگان: علی جوادمنش , محمدرضا نصیری , امیر نوروزی , مریم نصرتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چند قلوزایی یکی از صفات بسیار مهم در کلیه گوسفندان اعم از نژادهای ...

کلمات کلیدی

, ژن دوقلوزایی, برولا, گوسفند ایرانی, pcr-rflp
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073890,
author = {جوادمنش, علی and نصیری, محمدرضا and نوروزی, امیر and نصرتی, مریم},
title = {شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران},
booktitle = {اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی، جامعه و نگاهی به آینده},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژن دوقلوزایی، برولا، گوسفند ایرانی، pcr-rflp},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران
%A جوادمنش, علی
%A نصیری, محمدرضا
%A نوروزی, امیر
%A نصرتی, مریم
%J اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی، جامعه و نگاهی به آینده
%D 2004

[Download]