چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2018-10-24

Title : ( تعیین برخاستگاه رسوبات سیلیسی کلاستیک قاعده سازند کلات با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی )

Authors: mahnaz keshmiri , Mohamad Hosein Mahmudy Gharaie , Asadollah Mahboubi , Sayyed Reza Moussavi Harami ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سازند کلات به سن ماستریشتین در حوضه کپه داغ واقع در شمال شرق ایران شامل تناوبی از سنگ آهک ماسه ای، ماسه سنک و شیل است. ماسه سنگ های این سازند اغلب از نوع ساب لیت آرنایت و شامل خرده سنگ، کوارتز و به میزان کم فلدسپات هستند. سیمان این ماسه سنگ ها از نوع کربناته و هماتیتی است. نمودار نسبت های K2O/Na2O در برابر SiO2/Al2O3 نشان دهنده ی موقعیت زمین ساختی از نوع حاشیه قاره ای غیرفعال برای ماسه سنگ های مورد مطالعه بوده که از سنگ های ماگمایی با ترکیب اسیدی تا حد واسط نشأت گرفته اند. بر اساس داده های ژئوشیمیایی، شرایط آب و هوایی نیمه خشک تا نیمه مرطوب در طی نهشته شدن این ماسه سنگ در ناحیه ی منشأ حاکم بوده است.

Keywords

, ژئوشیمی, منشأ, موقعیت تکتونیکی, ماسه سنگ, سازند کلات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073892,
author = {Keshmiri, Mahnaz and Mahmudy Gharaie, Mohamad Hosein and Mahboubi, Asadollah and Moussavi Harami, Sayyed Reza},
title = {تعیین برخاستگاه رسوبات سیلیسی کلاستیک قاعده سازند کلات با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2018},
location = {زنجان, IRAN},
keywords = {ژئوشیمی، منشأ، موقعیت تکتونیکی، ماسه سنگ، سازند کلات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین برخاستگاه رسوبات سیلیسی کلاستیک قاعده سازند کلات با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی
%A Keshmiri, Mahnaz
%A Mahmudy Gharaie, Mohamad Hosein
%A Mahboubi, Asadollah
%A Moussavi Harami, Sayyed Reza
%J چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2018

[Download]