پنجمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته , 2018-10-10

عنوان : ( بررسی توزیع کرنش در مناطق پول اپارت به وسیله روش اجزاء محدود با نگاهی به منطقه گندم بریانک )

نویسندگان: مهشید ثمره حسینعلی نژاد , بهنام رحیمی , فرزین قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناطق پول اپارت از مناطق مستعد ایجاد هیدروکربن میباشند ما در این مقاله بر آن شدیم تا وضعیت استرین این مناطق را که بارها مدلسازی آنالوگ شده اند را به وسیله روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار آباکوس به دست آوریم . این مدل سازی با بررسی منطقه گندم بریانک که یک حوزه پول اپارت است که در سیستم گسلی نایبند به وجود آمده است انجام شد . وضعیت استرین به ما نشان داد دلیل نامتقارن بودن و ایجاد دو دپوسنتر مناسب برای رسوبگذاری و تشکیل هیدروکربن همگی منشا تکتونیکی دارد و به هندسه و کینماتیک پله های گسلی بستگی دارد.

کلمات کلیدی

, حوزه های پول اپارت , وضعیت استرین , پله های گسلی , حوزه های رسوب گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073910,
author = {ثمره حسینعلی نژاد, مهشید and رحیمی, بهنام and قائمی, فرزین},
title = {بررسی توزیع کرنش در مناطق پول اپارت به وسیله روش اجزاء محدود با نگاهی به منطقه گندم بریانک},
booktitle = {پنجمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته},
year = {2018},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {حوزه های پول اپارت ، وضعیت استرین ، پله های گسلی ، حوزه های رسوب گذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توزیع کرنش در مناطق پول اپارت به وسیله روش اجزاء محدود با نگاهی به منطقه گندم بریانک
%A ثمره حسینعلی نژاد, مهشید
%A رحیمی, بهنام
%A قائمی, فرزین
%J پنجمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته
%D 2018

[Download]