دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( بررسی ریز رخسارهها و محیط رسوبی سازند آسماری در یکی از چاههای میدان نفتی مارون )

نویسندگان: فریدون احمدزاده , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهران مراد پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخازن ایران شناخته شده است. مرز پایین و بالای این سازند با سازندهای پابده و گچساران بصورت تدریجی و پیوسته می باشد. بررسی پتروگرافی 254 بر نازک منجر به شناسایی 10 ریز رخساره متعلق به زیر محیطهای رمپ خارجی، رمپ میانی -پروکسیمال، دیستال- و رمپ داخلی -سد، لاگون نیمه محصور، لاگون محصور و پهنه جزر و مدی- شد. بر اساس شواهد موجود - تبدیل تدریجی ریز رخسارهها به یکدیگر، عدم وجود ساختارهای ریزشی و لغزشی، عدم وجود کورتویید و آنکویید - سازند آسماری در یک رمپ کربناته کم شیب از نوع رمپ هموکلینال نهشته شده است.

کلمات کلیدی

, رخساره رسوبی -میکروفاسیس-, سازند آسماری, محیط رسوبی, حوضه رسوبی زاگرس , رمپ هموکلنیال, فروافتادگی دزفول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073949,
author = {احمدزاده, فریدون and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and مهران مراد پور},
title = {بررسی ریز رخسارهها و محیط رسوبی سازند آسماری در یکی از چاههای میدان نفتی مارون},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رخساره رسوبی -میکروفاسیس-، سازند آسماری، محیط رسوبی، حوضه رسوبی زاگرس ، رمپ هموکلنیال، فروافتادگی دزفول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریز رخسارهها و محیط رسوبی سازند آسماری در یکی از چاههای میدان نفتی مارون
%A احمدزاده, فریدون
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A مهران مراد پور
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]