دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( چینه نگاری سنگی نهشته های پالئوسن پسین -سازند چهل کمان- در جنوب غرب درگز )

نویسندگان: حمید مرادی نژادراوری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشتههای پالئوسن پسین در سازند چهلکمان واقع در جنوب غرب درگز 332 متر ضخامت داشته و از سنگهای کربناته و سیلیسی آواری تشکیل شده است. مرز زیرین این نهشتهها در منطقه مورد مطالعه سازند قرمز رنگ پستهلیق به صورت تدریجی و همشیب میباشد و مرز فوقانی آن به دلیل پوشش با شیلهای زیتونی رنگ سازند خانگیران دقیقا مشخص نیست. بر اساس خصوصیات سنگ شناسی و مورفولوژیکی مشاهده شده در صحرا میتوان این سازند را به 4 واحد تفکیک نمود. به منظور مطالعه دقیق تر ویژگی های سنگی تعداد 90 نمونه برداشت شد و مورد مطالعه قرار گرفت. از اثر فسیل های مشاهده شده در این سازند می توان به تالاسینوئیدس و افیومورفا متعلق به رخساره گلوسیفانجیتس اشاره نمود.

کلمات کلیدی

, حوضه کپهداغ, درگز, پالئوسن پسین, چهلکمان, چینهسنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073950,
author = {مرادی نژادراوری, حمید and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {چینه نگاری سنگی نهشته های پالئوسن پسین -سازند چهل کمان- در جنوب غرب درگز},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوضه کپهداغ، درگز، پالئوسن پسین، چهلکمان، چینهسنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری سنگی نهشته های پالئوسن پسین -سازند چهل کمان- در جنوب غرب درگز
%A مرادی نژادراوری, حمید
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]