سراج منیر, شماره (31), سال (2018-9) , صفحات (10-25)

عنوان : ( عزت نفس در روان شناسی و دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه )

نویسندگان: فهیمه شریعتی , محبوبه صمصامی قازقان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احساس حرمت، عزت و کرامت برای خود که در متون دینی و اخلاقی مبتنی بر وحی از دیرباز به دو صورت مذموم و ممدوح مورد توجه بوده است در متون روانشناسی جدید تحت عنوان عزت نفس و تنها به صورت مثبت مورد توجه قرار گرفته و مولفه ها و علائم و نتایجی برای آن بیان شده است. بررسی دعای مکارم الاخلاق در صحیفه سجادیه به عنوان یک متن معتبر اخلاق وحیانی، توجه ویژه امام سجاد علیه السلام بر عواملی مانند بخشش و گذشت، دعا و طلب خیر و شفا برای بهبود بخشی به رذایل اخلاقی دیگر انسانها ، تقویت حرمت و تکریم نفس، هدفمندی و اصلاح و تکمیل نیت را نشان می دهد. این مسائل در روان شناسی جدید در مجموعه ای به نام عزت نفس که دانش جدید از طریق تجربه حسی به زاویه ای از آن الزامات رسیده قابل مشاهده است. در عین حال تفاوت عمده ای بین رهیافت دعای مکارم الاخلاق و روانشناسی در توجه به این عوامل وجود دارد که مایه افتراق دو نوع متن بوده و باعث تفاوت در برخی دستورات شده است. بررسی الزامات اخلاق و روانشناسی مدرن از یک سو نشان دهنده جهان بینی متفاوت متون اخلاقی مبتنی بر وحی با علوم مدرن است و از سوی دیگر دربردارنده این حقیقت است که بایدهای دستیابی به سعادت اخروی نه تنها با سود مادی منافات ندارد بلکه مسیر تحقق سود مادی نیز از آن می گذرد.

کلمات کلیدی

, عزت نفس, انسان, امام سجاد علیه السلام, دعای مکارم الاخلاق, روانشناسی جدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073954,
author = {شریعتی, فهیمه and صمصامی قازقان, محبوبه},
title = {عزت نفس در روان شناسی و دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه},
journal = {سراج منیر},
year = {2018},
number = {31},
month = {September},
issn = {2228-6616},
pages = {10--25},
numpages = {15},
keywords = {عزت نفس، انسان، امام سجاد علیه السلام، دعای مکارم الاخلاق، روانشناسی جدید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عزت نفس در روان شناسی و دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه
%A شریعتی, فهیمه
%A صمصامی قازقان, محبوبه
%J سراج منیر
%@ 2228-6616
%D 2018

[Download]