دانش حسابداری مالی, دوره (5), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (103-126)

عنوان : ( رقابت اعلامیه‌ های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌ گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ ها )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , محمدحسین ذوالفقارارانی , کیمیا اکرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تئوری صف‌بندی برای رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با تراکم انتشار اعلامیه‌های سود فصلی شرکت‌ها در یک روز می‌باشد. براین اساس از دو سنجه برای صف‌بندی اعلامیه‌های سود بهره گرفته شده است: 1- معیارهای قابل رؤیت بودن شرکت‌ها و 2- هزینه پردازش اعلامیه‌های سود. این نوشتار براساس روش استاندارد مطالعات رویداد پژوهـی است که بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال‌های 1389 تا 1394 با نمونه انتخابی شامل 202 شرکت و 4777 اعلامیه سود انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون ترکیبی با برآوردگر حداقل مربعات خطا انجام پذیرفته است. نتایج حاکی از وجود محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سود در بورس اوراق بهادار تهران و واکنش بازار به تراکم اعلامیه‌های سود منتشره در یک روز خاص می باشد. همچنین اعلامیه سود شرکت‌هایی که در یک روز اقدام به انتشار اطلاعیه‌های سود فصلی می‌نمایند و از نظر 4 شاخص، هزینه تبلیغات، اندازه شرکت، حجم معاملات و جمع اقلام تعهدی نسبت به سایر شرکت‌های منتشر کننده در همان روز بالاتر هستند، سبب انتقال سود غیرمنتظره ناشی از واکنش بازار از پنجره اعلام سود به بازه بعد از اعلام سود می‌شوند. ضمن آنکه دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و تعداد اقلام درآمد نیز تأثیری بر صف‌بندی اعلامیه‌های سود ندارند.

کلمات کلیدی

اعلامیه سود؛ بازده غیر عادی؛ سود غیر منتظره؛ صف‌بندی اعلامیه‌های سود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073957,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and ذوالفقارارانی, محمدحسین and کیمیا اکرمی},
title = {رقابت اعلامیه‌ های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌ گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ ها},
journal = {دانش حسابداری مالی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {4},
month = {February},
issn = {2251-8975},
pages = {103--126},
numpages = {23},
keywords = {اعلامیه سود؛ بازده غیر عادی؛ سود غیر منتظره؛ صف‌بندی اعلامیه‌های سود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رقابت اعلامیه‌ های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌ گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ ها
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A ذوالفقارارانی, محمدحسین
%A کیمیا اکرمی
%J دانش حسابداری مالی
%@ 2251-8975
%D 2019

[Download]