پژوهش های حقوق تطبیقی, دوره (22), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (1-27)

عنوان : ( قرار تأمین هزینه ها در داوری تجاری بین المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آن )

نویسندگان: اعظم انصاری , رضا معبودی نیشابوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه داور در داوری تجاری بین‌المللی می‌تواند در جریان رسیدگی به دعوا قرارهای تأمینی مختلفی صادر کند. اهمیت برخی از این قرارها به ‌اندازه‌ای است که در صورت تصمیم‌گیری نادرست داور درباره آنها، صدور رأی به نفع یکی از طرفین نیز نمی‌تواند نتیجه مدنظر محکوم­له را تأمین کند. قرار تأمین هزینه‌ها از زمره قرارهای مزبور است که به درخواست خوانده دعوا یا خوانده دعوای متقابل علیه خواهان صادر می‌شود تا در صورت صدور حکم بر بی‌حقی خواهان، هزینه‌هایی که خوانده در راستای دفاع از دعوا متحمل گردیده جبران نشده باقی نماند. در کنار معایبی که برای قرار مزبور بیان گردیده منافع صدور آن به‌اندازه‌ای قابل توجه است که امکان صدور چنین قراری در اغلب مقررات داوری به طور صریح یا ضمنی پذیرفته شده است. با توجه به عدم ذکر این قرار در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، این نوشتار درصدد است تا اولاً مفهوم و ماهیت چنین قراری را بررسی و ثانیاً با رویکردی تطبیقی، امکان صدور چنین قراری را در حقوق داوری تجاری بین‌المللی واکاوی کنیم.

کلمات کلیدی

, قرار تأمین هزینه های داوری, داوری تجاری بین المللی, هزینه های داوری, دعوای واهی, دستور موقت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073981,
author = {انصاری, اعظم and معبودی نیشابوری, رضا},
title = {قرار تأمین هزینه ها در داوری تجاری بین المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آن},
journal = {پژوهش های حقوق تطبیقی},
year = {2019},
volume = {22},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-6751},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {قرار تأمین هزینه های داوری، داوری تجاری بین المللی، هزینه های داوری، دعوای واهی، دستور موقت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قرار تأمین هزینه ها در داوری تجاری بین المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آن
%A انصاری, اعظم
%A معبودی نیشابوری, رضا
%J پژوهش های حقوق تطبیقی
%@ 2251-6751
%D 2019

[Download]