دیدگاه های حقوق قضایی, دوره (23), شماره (83), سال (2018-12) , صفحات (27-54)

عنوان : ( تعیین ثمن در کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا )

نویسندگان: اعظم انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین ثمن یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد بیع است. با وجود این، امروزه به دلایل مختلفی از جمله نوسانات قیمت در بازار و ناتوانی طرفین قرارداد برای تصریح همه شروط در زمان انعقاد عقد، تجار تمایل به انعطاف د‌ر قرارداد به‌ویژه استفاده از ثمن شناور در قراردادهای بیع دارند. اگرچه حقوق‌دانانی در سراسر دنیا منافعی برای تعیین‌نکردن ثمن در زمان انعقاد قرارداد برشمرده‌اند؛ با این حال قانون‌گذاران رویکرد واحدی در این زمینه اتخاذ نکرده‌اند. در این رابطه باید توجه خاصی به دیدگاه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در خصوص ثمن شناور کرد؛ زیرا به نظر می‌‌رسد میان مقررات ماده 14 و ماده 55 کنوانسیون درباره تعیین ثمن، تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نوشتار حاضر با تکیه بر مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و رویه قضایی مرتبط با آن نشان می‌دهد که مقررات مواد 14 و 55 کنوانسیون با یکدیگر هماهنگ و سازگار بوده و مطابق مقررات کنوانسیون، انعقاد قرارداد بدون قیمت ثابت و معین و یا پیش‌بینی مکانیسمی برای تعیین قیمت با تکیه بر اصل حاکمیت اراده طرفین عقد نیز امکان‌پذیر است.

کلمات کلیدی

, بیع بین‌المللی, انعطاف‌پذیری قراردادی, ثمن شناور, حاکمیت اراده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073985,
author = {انصاری, اعظم},
title = {تعیین ثمن در کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا},
journal = {دیدگاه های حقوق قضایی},
year = {2018},
volume = {23},
number = {83},
month = {December},
issn = {2252-0007},
pages = {27--54},
numpages = {27},
keywords = {بیع بین‌المللی، انعطاف‌پذیری قراردادی، ثمن شناور، حاکمیت اراده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ثمن در کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا
%A انصاری, اعظم
%J دیدگاه های حقوق قضایی
%@ 2252-0007
%D 2018

[Download]