سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین , 2019-02-27

عنوان : ( کاربرد سنجش از دور در آمایش و سازماندهی منابع مشترک مناطق مرزی )

نویسندگان: ملیحه اخباری , سیدهادی زرقانی , مسعود مینائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناطق مرزی از مناطق مهم کشور است و نیاز به برنامه ریزی فضایی متفاوتی نسبت به مناطق مرکزی کشور دارند، آمایش مناطق مرزی علاوه بر رعایت تامین منافع ملی احتیاج به رعایت ملاحظات کشور همسایه نیز دارد، این نکته زمانی که منابع مهم کشور ها در مرزهای آن ها واقع شده است اهمیت بیشتری می یابد. منابع مشترک مرزی می تواند منجر به ایجاد تنش در روابط همسایگان شود؛ به ویژه منابع آب مشترک در مرز کشورها که از اهمیت زیادی برخوردار است و به طور طبیعی منازعه بر سر آن به خصوص در مورد رودها و آبهای سطحی جدی تر خواهد بود، ازینرو حساسیت آمایش سرزمین در این مناطق را افزایش می دهد. فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین فناوری ها در این زمینه است که می تواند در مدیریت کارآمد تر منابع مرزی نقش موثری داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی - و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای در صدد بررسی نقش و کاربرد سنجش از دور جهت تصمیم گیری های آمایش سرزمین در مناطق مرزی، به ویژه منابع آبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مورد ساماندهی بسیاری از مسائل و چالش های مرزی چون بررسی و پایش تغییرات رودهای مرزی، تغییرات منابع مشترک مرزی، تاثیر رخدادهای طبیعی چون سیل، تغییرات کاربری اراضی در پیرامون مرز، تغییرات کمیت و کیفیت رودهای مشترک مرزی و... نقش موثری داشته باشد. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد ماهواره لندست بهترین ماهواره ای است که می توان از تصاویر آن برای برنامه ریزی فضایی بهتر در مسائل مرزی و جلوگیری از ایجاد تنش در مرز ها ها استفاده نمود. بر این اساس استخراج داده های مورد نیاز در زمینه منابع مشترک مرزی، نیاز به بررسی باندهای 1-3-4-5 در ماهواره های سری 1 تا 7 لندست و باندهای 1 - 2 - 5 - 8 - 10 - 11 در ماهواره سری 8 می باشد که قابلیت تفکیک فضایی 15 متر را دارد.

کلمات کلیدی

, آمایش سرزمین, مناطق مرزی, منابع مشترک مرزی, سنجش از دور, سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073994,
author = {اخباری, ملیحه and زرقانی, سیدهادی and مینائی, مسعود},
title = {کاربرد سنجش از دور در آمایش و سازماندهی منابع مشترک مناطق مرزی},
booktitle = {سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین},
year = {2019},
location = {یزد, ايران},
keywords = {آمایش سرزمین، مناطق مرزی،منابع مشترک مرزی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد سنجش از دور در آمایش و سازماندهی منابع مشترک مناطق مرزی
%A اخباری, ملیحه
%A زرقانی, سیدهادی
%A مینائی, مسعود
%J سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین
%D 2019

[Download]