تاملات فلسفی, دوره (9), شماره (22), سال (-) , صفحات (43-64)

عنوان : ( ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا )

نویسندگان: حسین اسعدی , سیدمرتضی حسینی , علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه و تحلیل سنت اندیشه اسلامی به زبان فلسفه معاصر می‌تواند ثمربخش باشد. در این پژوهش پس از ارائه نظریه رایل از مبحث «خود»، به سراغ اندیشه ملاصدرا رفته‌ام، و در این سپهر مقایسه‌ای جنبه‌هایی از علم‌النفس ملاصدرا را کاویده‌ام. به مقتضی تحلیل زبانی رایل، «من» هیچ‌گونه نامی نیست که بخواهد دلالتی خاص داشته باشد بلکه «من»، «واژه فهرستی» است که معادل «قید» در زبان فارسی است و دلالت آن بر گوینده‌ای است که آن را اظهار می‌دارد. رایل براساس تحلیل زبان این نتیجه را گرفته است که در استعمالاتی که «من» قابل جانشینی با «بدن من» نیست، فیلسوفان و غیرفیلسوفان را مجاب ساخته که باید بر «غیربدن» دلالت کند؛ حال آن‌که این پندار اساساً خطاست. نیز پدیده خودآگاهی به‌عنوان مصداقی از عمل «خود» بر «خود» تبیین زبانی می‌شود؛ حال آن‌که در اندیشه ملاصدرا، «من» دلالت دارد بر وجودی که دارای جلوه‌های گوناگون است و در عین بساطت می‌تواند محسوس یا متخیل یا معقول باشد، لذا «من» در هر استعمال خود معنای یگانه‌ای دارد که پرده از هستی برمی‌دارد که در آن مقام محقق شده است و ظهور کرده است بدون این‌که هیچ‌گونه دلالت مجازی در میان باشد. لذا هویدا می‌شود نگاه وجودی ملاصدرا لوازم جالبی به لحاظ تحلیل زبان دارد.

کلمات کلیدی

رایل؛ ملاصدرا؛ تحلیل زبان؛ نفس؛ «وجود»؛ «من»
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073999,
author = {اسعدی, حسین and حسینی, سیدمرتضی and حقی, علی},
title = {ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا},
journal = {تاملات فلسفی},
year = {},
volume = {9},
number = {22},
issn = {2228-5253},
pages = {43--64},
numpages = {21},
keywords = {رایل؛ ملاصدرا؛ تحلیل زبان؛ نفس؛ «وجود»؛ «من»},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا
%A اسعدی, حسین
%A حسینی, سیدمرتضی
%A حقی, علی
%J تاملات فلسفی
%@ 2228-5253
%D

[Download]