سپهر مهر: زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه سید محمدحسین طباطبائی , 2017-04-24

عنوان : ( تاملی در مبانی نظریهء ابتکاری علامه طباطبایی دربارهء ماده، قوه و حرکت و تبیین لوازم و ثمرات آن )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارنده در مقاله حاضر تلاش داشته است که ضمن تحقیق و تحلیل ریشه های اصالت وجودی الگوی مشائی و ارسطویی حرکت، لوازم و نتایج باور به اصالت وجود در شکل گیری تلقی جدید از حرکت را مورد تبیین قرار داده و به افق های جدیدی که نظریهء ابتکاری مرحوم علامه طباطبائی در شکل گیری فلسفه نوین طبیعت، و باورهای کلامی و فلسفی ما نسبت به دیگر عوالم و انحاء هستی می گشاید، اشاره نماید.

کلمات کلیدی

, علامه طباطبائی, قوه و فعل, حرکت, فلسفه طبیعت, اصالت ماهیت, اصالت وجود, مادة المواد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074006,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {تاملی در مبانی نظریهء ابتکاری علامه طباطبایی دربارهء ماده، قوه و حرکت و تبیین لوازم و ثمرات آن},
booktitle = {سپهر مهر: زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه سید محمدحسین طباطبائی},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {علامه طباطبائی، قوه و فعل، حرکت، فلسفه طبیعت، اصالت ماهیت، اصالت وجود، مادة المواد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاملی در مبانی نظریهء ابتکاری علامه طباطبایی دربارهء ماده، قوه و حرکت و تبیین لوازم و ثمرات آن
%A جوارشکیان, عباس
%J سپهر مهر: زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه سید محمدحسین طباطبائی
%D 2017

[Download]