نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی , 2019-02-25

عنوان : ( بررسی معنایی فعل «رفتن» در تاریخ بلعمی در مقایسه با متون فارسی میانه وفارسی معاصر )

نویسندگان: نرجس بانو صبوری , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی درزمانی فعل «رفتن» در تاریخ بلعمی

کلمات کلیدی

, چندمعنایی, تاریخ بلعمی, متون زردشتی, فارسی معاصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074036,
author = {نرجس بانو صبوری and شریفی, شهلا},
title = {بررسی معنایی فعل «رفتن» در تاریخ بلعمی در مقایسه با متون فارسی میانه وفارسی معاصر},
booktitle = {نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {چندمعنایی، تاریخ بلعمی، متون زردشتی، فارسی معاصر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی معنایی فعل «رفتن» در تاریخ بلعمی در مقایسه با متون فارسی میانه وفارسی معاصر
%A نرجس بانو صبوری
%A شریفی, شهلا
%J نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی
%D 2019

[Download]