نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2019-03-06

عنوان : ( بررسی ترکیبات اسانس مرکبات و فعالیت ضد میکروبی )

نویسندگان: سحر تدین , سعید طریقی , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر استفاده از فرآورده های گیاهان دارویی به عنوان یکی از روش های موثر در کنترل آفات و بیماری ها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است.مصرف عصاره های گیاهی نسبت به آفت کش ها ی سینتتیک مزیت هایی دارد: عصاره های گیاهی قابلیت تولید ترکیبات جدید دارد که آفات قادر به غیر فعال کردن آن ها نمی باشند. بسرعت تجزیه شده و عملکرد چند منظوره و دامنه مصرف وسیعتری دارد. عصاره های گیاهی غلظت کمتری داشته و نسبت به ترکیبات خالص سمیت کمتری دارند.قابلیت تأثیر انتخابی برای هر دسته از آفات داشته و به عنوان منابع تجدید پذیر به شمار می روند. اسانس مرکبات مخلوطی از ترکیبات فرار است که عمدتا از هیدروکربن های مونوترپن تشکیل شده و به دلیل فعالیت ضد قارچی آنها به طور گسترده ای در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. برای مقابله با چالش افزایش آگاهی عمومی و نگرانی در مورد ایمنی غذا و بهداشت، مطالعات مربوط به حفاظت از محیط زیست طبیعی به تمرکز تحقیقات تبدیل شده است. در دهه های گذشته، تعداد زیادی از تحقیقات در مورد فعالیت ضد قارچی محققین منتشر شده است. لذا بیشتر تحقیقات بدین سو می باشند. روغن- اسانس- مرکبات مخلوطی از اجزای فرار به عنوان ترپن ها، ترکیبات اکسیژن و terpenoids می باشد.مولکول های اصلی روغن های استخراج شده عبارت بودند از α -پینن، سابینن، β -پینن، β-myrcene ، d-limonene ، لینالول، m-cymene و 4 - terpineol . بر اساس مطالعات انجام شده، d-limonene جزء اصلی - 93 - 66 ٪- بود. تمام روغنهای اساسی برای فعالیت در برابر میکروارگانیسم های E. coli ، B. cereus ، S. aureus ، S. typhimurium ، L. monocytogenes و E. faecalis ، مورد بررسی قرار گرفته است که توانایی کنترل بیمارگر ها را داشتند.

کلمات کلیدی

, کنترل, گیاهان دارویی , عصاره , اسانس , روغن های ضروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074042,
author = {تدین, سحر and طریقی, سعید and ممرآبادی, مجتبی},
title = {بررسی ترکیبات اسانس مرکبات و فعالیت ضد میکروبی},
booktitle = {نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2019},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کنترل، گیاهان دارویی ،عصاره ، اسانس ، روغن های ضروری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ترکیبات اسانس مرکبات و فعالیت ضد میکروبی
%A تدین, سحر
%A طریقی, سعید
%A ممرآبادی, مجتبی
%J نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2019

[Download]