مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (49), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (87-105)

عنوان : ( واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش )

نویسندگان: سعید محسنی , مهسا رباطی , تهمینه اسفندیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«سرعت» و «امنیت» دو نیاز اساسی در مراودات تجاری است که برای تأمین آن الزاماتی وجود دارد. در این راستا، احترام به اعتماد مشروع یکی از مهمترین الزامات می‌باشد. در حوزه اسناد تجاری، حمایت از دارنده با حسن‌نیت ایجاب می‌کند که ظاهر سند مورد توجه قرار گرفته و حقوق و تکالیف مربوط به سند تجاری بر اساس ظاهر سند مورد ارزیابی قرار گیرد. این اصل که می‌توان از آن به اصل «انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» یاد نمود، در متون قانونی ایران مورد تصریح قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است از سویی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و حقوق فرانسه، از دستاوردهای نظام‌های حقوقی مزبور استفاده نموده و از سوی دیگر با واکاوی مصادیق متعدد اصل پیش‌گفته در متون قانونی ایران و به روش استقرایی، به اصلی اصطیادی دست یابد.

کلمات کلیدی

, سند تجاری, برگ ضمیمه -الونژ-, سند جداگانه, دارنده با حسن‌نیت, اعتبار ظاهر سند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074043,
author = {محسنی, سعید and مهسا رباطی and اسفندیاری, تهمینه},
title = {واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش},
journal = {مطالعات حقوق خصوصی - حقوق},
year = {2019},
volume = {49},
number = {1},
month = {April},
issn = {2588-5618},
pages = {87--105},
numpages = {18},
keywords = {سند تجاری، برگ ضمیمه -الونژ-، سند جداگانه، دارنده با حسن‌نیت، اعتبار ظاهر سند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش
%A محسنی, سعید
%A مهسا رباطی
%A اسفندیاری, تهمینه
%J مطالعات حقوق خصوصی - حقوق
%@ 2588-5618
%D 2019

[Download]