همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز , 2019-04-17

عنوان : ( نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مرضیه اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات نشان داده است که گردشگری روستایی نقش مهمی در توسعه اجتماعی- اقتصادی جوامع روستایی ایفا نموده و می تواند در استقلال اقتصادی، خلق فرصت های شغلی جدید و بهبود شرایط اجتماعی زنان روستایی موثر باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر گردشگری واقامتگاه های بومگردی در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی است. این تحقیق از نوع مروری است و به شیوه کتابخانه ایی و اسنادی و با استفاده از تحقیقات ثانویه انجام گرفته است. این تحقیق علاوه برمنابع نظری متعدد، از 34 پژوهش مرتبط با موضوع در سطح بین لمللی و ملی استفاده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش ها حاکی از وجود رابطه معنادار بین توسعه گردشگری با توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی است. مهمترین انگیزه فعالیت زنان روستایی درین حوزه،کسب درامد، استقلال مالی، ارتقاء سطح زندگی خود و خانوار و مشارکت در فعالیت های اجتماعی است

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, اقامتگاه های بوم گردی, توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی, زنان روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074051,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and اخلاقی, مرضیه},
title = {نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی},
booktitle = {همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز},
year = {2019},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {گردشگری روستایی، اقامتگاه های بوم گردی، توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی، زنان روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A اخلاقی, مرضیه
%J همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز
%D 2019

[Download]