سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین , 2019-04-30

عنوان : ( رخداد کانه زایی آهن و زمین شیمی چاه کلیدانک -جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی- )

نویسندگان: زینب ناصریان مطلق , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندیس آهن چاه کلیدانک درجنوب غرب شهرستان بردسکن، استان خراسان جنوبی، و در شمال شرق زون تکتونیکی کاشمر-کرمان واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه شامل واحدهای رسوبی- آتشفشانی دگرگون شده از قبیل سنگ های اسلیتی –فیلیتی، سنگ-های شیستی، متاریولیت ها، متاریوداسیت ها، سنگهای کربناته با تبلور مجدد و توده های نفوذی گرانیتی و دیوریتی به سن پرکامبرین-کامبرین می باشند. کانی سازی آهن به صورت لایه ای و همشیب و بصورت متناوب درون واحد کربناته ماسه سنگی قرارگرفته است. کانیهای اولیه شامل مگنتیت و پیریت بوده و هماتیت وگوتیت کانیهای ثانویه می باشد. در شیمی مگنتیت، مقادیر Fe2o3 بین 6/51 تا 9/98 درصد اندازه گیری شد، میزان Cu بین 4 تا 52ppm و Zn بین 32تا 92 ppm که مقادیر بسیار پایینی را نشان می دهد. فراوانی وانادیم ppm603 تا 21، تیتانیمppm 5037 تا36 و نیکلppm 101 تا 16 است، براساس نمودارهای Vدر مقابلTi و همچنین Vدر مقابل Ni، نمونه ها بیشترین قرابت را با انواع آتشفشانی-رسوبی دارد. حضور توده های ریولیتی و ریوداسیتی در مجاورت لایه های رسوبی آهن دار، ساخت و بافت لایه ای و همزمان با رسوبگذاری و همچنین انطباق آن با مطالعات ژئوشیمی، اندیس آهن چاه کلیدانک را در محدوده کانسارهای با منشا آتشفشانی-رسوبی قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, کانه سازی آهن, آهن آتشفشانی-رسوبی, کلیدانک, بردسکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074122,
author = {ناصریان مطلق, زینب and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {رخداد کانه زایی آهن و زمین شیمی چاه کلیدانک -جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی-},
booktitle = {سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانه سازی آهن، آهن آتشفشانی-رسوبی، کلیدانک، بردسکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخداد کانه زایی آهن و زمین شیمی چاه کلیدانک -جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی-
%A ناصریان مطلق, زینب
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2019

[Download]