دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13

عنوان : ( تاثیر پیش تیمار پوترسین بر شاخص‏های جوانه زنی کدوی پوست کاغذی -Cucurbita pepo L.- تحت تنش شوری )

نویسندگان: سارا فرسرائی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر پیش تیمار پوترسین بر شاخص‏های جوانه زنی و محتوی پرولین بذر کدو پوست کاغذی -Cucurbita pepo L.- تحت تنش شوری تحقیقی آزمایشگاهی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه سطح پوترسین بصورت پیش تیمار بذر -0، 5/0 و 1 میلی‏مولار- به‏عنوان فاکتور اول و 4 سطح شوری -0، 30، 60 و 90 میلی‏مولار کلرید سدیم- به عنوان فاکتور دوم و در سه تکرار در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. صفات مورد ارزیابی شامل درصد جوانه‎‏زنی، شاخص بنیه بذر، وزن تر و خشک ساقه‏چه و ریشه‏چه، طول ریشه‏چه و ساقه‏چه و محتوی پرولین بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر متقابل شوری و پوترسین بر کلیه صفات مورد مطالعه در این تحقیق به ‏جز وزن تر ساقه‏چه معنی‏دار بود. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از بهبود صفات مورد مطالعه در این تحقیق در اثر پیش تیمار بذر با پوترسین با غلظت 1 میلی‏مولار بود بطوریکه اکثر شاخص‏های جوانه‏زنی مورد مطالعه در این تحقیق با کاربرد پوترسین افزایش یافت و در مقابل از میزان پرولین کاسته شد. از این رو کاربرد پوترسین در این غلظت به عنوان پیش تیمار جهت بهبود جوانه‏زنی بذر کدوی پوست کاغذی تحت تنش شوری توصیه می‎‏شود.

کلمات کلیدی

, درصد جوانه‏زنی, شاخص بنیه بذر, کدوی پوست کاغذی, پرولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074133,
author = {فرسرائی, سارا and مقدم, محمد},
title = {تاثیر پیش تیمار پوترسین بر شاخص‏های جوانه زنی کدوی پوست کاغذی -Cucurbita pepo L.- تحت تنش شوری},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {درصد جوانه‏زنی، شاخص بنیه بذر، کدوی پوست کاغذی، پرولین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پیش تیمار پوترسین بر شاخص‏های جوانه زنی کدوی پوست کاغذی -Cucurbita pepo L.- تحت تنش شوری
%A فرسرائی, سارا
%A مقدم, محمد
%J دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی
%D 2019

[Download]