برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (22), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (125-147)

عنوان : ( ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , میلاد امینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فساد از مهم‏ترین تعیین‌کننده‌های شاخص‌های اقتصادی و تجاری است. اما آن چیزی که امروزه اهمیت بالایی دارد این است که چه مولفه‌هایی فساد را تقویت و تضعیف می‌کنند. آزادسازی تجاری از متغیرهای اثرگذار بر فساد است که ادبیات پژوهش دو دیدگاه متفاوت را مبنی بر اثر آن بر فساد دارد. دیدگاه اول، بر اثر منفی و تضعیف‌کننده آزادسازی تجاری بر فساد تاکید دارد، در حالی که دیدگاه دوم، اعتقاد بر اثر فزاینده این متغیر بر فساد دارد. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که در کشورهای منتخب منطقه منا، آزادسازی تجاری موجب بهبود فساد می‌شود یا این‏که آن را تشدید می‌کند؟ برای دستیابی به این هدف، داده‌های ده کشور منطقه منا در دوره زمانی 2014-2003 با استفاده از روش داده‌های تابلویی ارزیابی شدند. نتایج نشان می‏دهند که افزون بر اثر منفی درآمد سرانه و شاخص‌های کیفیت نهادی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و کیفیت مقررات، متغیر آزادسازی تجاری اثری کاهنده و معنادار بر فساد دارد. به عبارتی دیگر، افزایش تجارت و ایجاد فضای رقابتی و همچنین تعامل با کشورهایی با ساختارهای نظام‌مند و فساد کمتر، کشورهای منطقه منا را به سمت بهبود فضای نهادی و قانونی سوق می‌دهد که نتیجه آن کاهش فساد است. بر اساس این، نتایج ما دارای راهکارهای پژوهشی و اجرایی است.

کلمات کلیدی

, آزادسازی تجاری, فساد, کشورهای منا, داده‌های تابلویی, حاکمیت قانون, ثبات سیاسی, کیفیت مقررات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074140,
author = {کهنسال, محمدرضا and امینی زاده, میلاد},
title = {ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا},
journal = {برنامه‌ ریزی و بودجه},
year = {2018},
volume = {22},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۹۰۹۲},
pages = {125--147},
numpages = {22},
keywords = {آزادسازی تجاری، فساد، کشورهای منا، داده‌های تابلویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا
%A کهنسال, محمدرضا
%A امینی زاده, میلاد
%J برنامه‌ ریزی و بودجه
%@ ۲۲۵۱-۹۰۹۲
%D 2018

[Download]