مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (327-334)

عنوان : ( زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی-مختلط )

نویسندگان: سیدحسن صادق زاده , یاسر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معماری پیمانه‌ای یکپارچه تحولی قابل توجه در صنعت هوافضا بوجود آورده است. در این معماری به دلیل کاهش اندازه، وزن، توان مصرفی و هزینه، وظایف با درجه بحرانیت متفاوت بر روی یک سخت‌افزار تجمیع شده و از منابع به صورت مشترک استفاده می‌کنند. علاقه صنعت به این یکپارچه‌سازی، منجر به معرفی سیستم‌های بحرانی-مختلط شده است. یکی از نیازهای اساسی این سیستمها، بی‌درنگی و اطمینان از اجرای به موقع وظایف بحرانی می‌باشد که البته تجمیع وظایف بحرانی و غیربحرانی، زمان‌بندی اجرای وظایف را با مشکلاتی مواجه می‌کند. همچنین به دلیل استفاده از باتری در این وسایل، کاهش انرژی مصرفی، از دیگر نیازهای مهم می‌باشد. بنابراین در این مقاله به منظور دستیابی به نیازهای مطرح شده -زمان‌بندی بی‌درنگ و کاهش انرژی مصرفی-، یک روش زمان‌بندی ابتکاری آگاه به انرژی مصرفی در این سیستم‌‌ها معرفی می‌شود. این الگوریتم ضمن تضمین اجرای به موقع وظایف بحرانی، انرژی مصرفی سیستم را با تغییر پویای ولتاژ و فرکانس -DVFS- کاهش خواهد داد. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد، انرژی مصرفی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش‌های مشابه تا 14 درصد بهبود می‌یابد.

کلمات کلیدی

, تغییر پویای ولتاژ و فرکانس, زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی, سیستم‌های بحرانی-مختلط, سیستم‌های بی‌درنگ, و مصرف توان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074145,
author = {صادق زاده, سیدحسن and صداقت, یاسر},
title = {زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی-مختلط},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2019},
volume = {16},
number = {4},
month = {January},
issn = {1682-3745},
pages = {327--334},
numpages = {7},
keywords = {تغییر پویای ولتاژ و فرکانس، زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی، سیستم‌های بحرانی-مختلط، سیستم‌های بی‌درنگ، و مصرف توان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی-مختلط
%A صادق زاده, سیدحسن
%A صداقت, یاسر
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2019

[Download]