بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019 , 2019-04-30

عنوان : ( بررسی تاثیر روش SLAUجهت بهبود حل عددی جریان دو بعدی تراکم پذیر داخل پره های ثابت توربین بخار )

نویسندگان: فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمود پسندیده فرد , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به توسعه روش های مدل سازی عددی، به دست آوردن یک روش دقیق عددی برای تسخیر ناپیوستگی ها در ناحیه شوک ها در طیف وسیعی از رژیم های جریان، به گونه ای که دارای حداقل خطاهای عددی و نوسان باشد، همواره مورد توجه محققین بوده است. با توجه به اهمیت نقش توربین ها در صنایع مختلف از جمله نیروگاه های بخاری، مدل سازی دقیق جریان داخل پره های توربین گام مهمی در طراحی دقیق تر، جهت افزایش راندمان آن ها می باشد. در تحقیق حاضر برای اولین بار به توسعه و بررسی آخرین روش از خانواده روش های بالادست AUSM به نام روش عددی SLAU پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از شبکه استاندارد نوعH ، جریان دوبعدی غیرلزج بین پره های ثابت توربین مدل سازی شده است. از مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش تفاضل مرکزی جیمسون و همچنین نتایج تجربی مشاهده می شود که اعمال روش SLAU علاوه بر انطباق با نتایج آزمایشگاهی توزیع نسبت فشار در تمام طول پره، به مراتب دارای کاهش خطای عددی مطلوب تری نسبت به روش تفاضل مرکزی جیمسون می باشد و شرط بقای جرم را نیز به میزان حدوداً 20 درصد بهبود بخشیده است.

کلمات کلیدی

, روش های بالادست, روش های اتلاف مصنوعی , SLAU, پره توربین, جیمسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074154,
author = {ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه and پسندیده فرد, محمود and مه پیکر, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر روش SLAUجهت بهبود حل عددی جریان دو بعدی تراکم پذیر داخل پره های ثابت توربین بخار},
booktitle = {بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش های بالادست، روش های اتلاف مصنوعی ، SLAU، پره توربین، جیمسون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر روش SLAUجهت بهبود حل عددی جریان دو بعدی تراکم پذیر داخل پره های ثابت توربین بخار
%A ابراهیم زاده ازغدی, فهیمه
%A پسندیده فرد, محمود
%A مه پیکر, محمدرضا
%J بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019
%D 2019

[Download]