اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی , 2019-01-31

عنوان : ( روش های نوین بسته بندی پسته )

نویسندگان: شقایق خواجه علی چالشتری , فخری شهیدی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از محصولات راهبردی ایران است که در بین محصولات کشاورزی بیشترین ارزآوری را برایکشور دارد و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است؛ اما از جنبهتبلیغی و استفاده از فناوری های روز دنیا در امر بسته بندی، به این محصول کمتر توجه شده است.کاهش سهم ایران از صادرات جهانی این محصول در سالهای اخیر، نیاز به مدیریت در زمینه بازاریابی وبسته بندی و استفاده از روش های نوین بسته بندی، این محصول را بیشتر نمایان می سازد. بنابراین دراین مقاله، سعی شده ضمن بیان کلیاتی در مورد پسته به معرفی انواع بسته بندی پرداخته شود و موردبررسی قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, پسته , راهکارها, نقش بسته بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074158,
author = {خواجه علی چالشتری, شقایق and شهیدی, فخری and صداقت, ناصر},
title = {روش های نوین بسته بندی پسته},
booktitle = {اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی},
year = {2019},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پسته ، راهکارها، نقش بسته بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش های نوین بسته بندی پسته
%A خواجه علی چالشتری, شقایق
%A شهیدی, فخری
%A صداقت, ناصر
%J اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
%D 2019

[Download]