سیزدهمین همایش دکترین مهدویت * عصر ظهور در ادیان ابراهیمی , 2016-05-09

عنوان : ( عدالت هدف پرتکرار در احادیث حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکومت امام مهدی پس از ظهور قائم آل‌محمد جهانی و جاویدان است. اهداف این حکومت چیست؟ و چه چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ بهترین منبع برای شناخت اهداف حکومت جهانی امام مهدی، احادیث پیامبر خدا و امامان است. آگاهی از اهداف حکومت جهانی صاحب الزمان برای درک چشمانداز اندیشه انتظار ضرورت دارد. مسئله این پژوهش فهم جایگاه \\\\\\\\\\\\\\\"عدالت\\\\\\\\\\\\\\\" در تفکر مهدویت در حکومت جهانی امام مهدی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با مطالعات متمرکز بر هدف‌شناسی حکومت مهدوی در عصر ظهور درون منابع حدیثی شیعه و سنی انجام می‌گردد. هدف تحقیق کشف میزان توجه به عدالت در عصر ظهور ولی‌عصر است. در این پژوهش متن نصوص معصومین مطالعه شد و پر تکرار بودن واژه عدل و قسط در تبیین هدف از حکومت امام مهدی و اصالت عدالت و جایگاه عالی و وزن عدالت در آموزه‌های دینی و معارف مهدویت آشکار گردید. پیش از این بررسی و تحلیل اهداف ظهور با محوریت مسئله عدالت در میان اهداف حکومت جهانی مهدوی براساس حدیث اهل‌بیت انجام نشده بود. نوآوری تحقیق پرداختن به مسئله عدالت در حکومت مهدوی، مستند به نصوصی است که در کتاب‌های حدیثی مسلمانان وجود دارد.

کلمات کلیدی

, عدالت, انتظار, حکومت, ظهور, امام مهدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074173,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {عدالت هدف پرتکرار در احادیث حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام},
booktitle = {سیزدهمین همایش دکترین مهدویت * عصر ظهور در ادیان ابراهیمی},
year = {2016},
location = {قم, ايران},
keywords = {عدالت، انتظار، حکومت، ظهور، امام مهدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عدالت هدف پرتکرار در احادیث حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام
%A جواهری, محمدرضا
%J سیزدهمین همایش دکترین مهدویت * عصر ظهور در ادیان ابراهیمی
%D 2016

[Download]