پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (19), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (51-75)

عنوان : ( تحلیل پویایی فقر در مناطق شهری ایران بر اساس رویکرد داده های تابلویی ترکیبی )

نویسندگان: فاطمه گریوانی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , حسین راغفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داده‌های تابلویی به عنوان سنگ بنایی برای تحلیل‌های پویا و از جمله در مطالعاتتحرک فقر شناخته شده است. در کشورهای در حال توسعه -از جمله ایران- به دلایل مختلف داده‌های هزینه درآمد خانوار به صورت مقطعی جمع‌آوریشده و دسترسی به داده های تابلویی خانوارها امکان پذیر نیست. با این وجود، به دلیل اهمیت زیاد و علاقه‌مندی سیاست‌گذاران به آگاهی از وضعیت تحرک فقر محققان روش‌های مختلفی را برای مطالعه پویایی فقر در کشورهای با داده‌های مقطعی ارائه و به‌تدریج توسعه دادند. گروه مطالعات فقر بانک جهانی در سال 2013 رویکرد داده‌های تابلویی ترکیبی را برای تحلیل پویایی فقر معرفی کرد که برآوردهای نقطه‌ای نسبتاً دقیقی از تحرک فقر ارائه می‌کند. پژوهش حاضر، در ابتدا خط فقر مطلق مناطق شهری کشور را در سال‌های 1391، 1394 و 1395 محاسبه و سپس با به کارگیری روش داده‌های تابلویی ترکیبی، بررسی وضعیت تحرک فقر در سال های مذکور را محور مطالعه خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، نوعی وابستگی حالت در وضعیت فقر مناطق شهری وجود دارد به‌طوری‌که بیش از 80 درصد خانوارهایی که در سال اول -1391 و یا 1394- فقیر -غیر فقیر- بودند در سال دوم -1395- نیز فقیر -غیر فقیر- باقی می مانندو تنها با احتمال کمتر از 20 درصد خانوارهای فقیر -غیر فقیر- در سال اول در دوره بعد در وضعیت غیر فقیر -فقیر- قرارگرفته اند.

کلمات کلیدی

, اندازه‌گیری فقر, فقر پویا, داده‌های تابلویی ترکیبی, مناطق شهری, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074181,
author = {گریوانی, فاطمه and فلاحی, محمدعلی and احمدی شادمهری, محمدطاهر and حسین راغفر},
title = {تحلیل پویایی فقر در مناطق شهری ایران بر اساس رویکرد داده های تابلویی ترکیبی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2020},
volume = {19},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-6768},
pages = {51--75},
numpages = {24},
keywords = {اندازه‌گیری فقر، فقر پویا، داده‌های تابلویی ترکیبی، مناطق شهری، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پویایی فقر در مناطق شهری ایران بر اساس رویکرد داده های تابلویی ترکیبی
%A گریوانی, فاطمه
%A فلاحی, محمدعلی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A حسین راغفر
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2020

[Download]