تحقیقات منابع آب ایران, دوره (14), شماره (5), سال (2019-2) , صفحات (39-53)

عنوان : ( ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم )

نویسندگان: آرش جمال منش , مهدی خداپرست مشهدی , احمد سیفی , محمدعلی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت برق ایران به دنبال راه هایی برای کارایی بهتر در تولید، توزیع و انتقال انرژی برق در سال های اخیر است. تغییر قوانین در جهت رقابتی شدن، صنعت برق در ایران را دستخوش تغییر نموده است. با وجود ناطمینانی ها در قیمت بازار، میزان آب ورودی سدها، رفتار بازیگران، دسترسی به اطلاعات و درنتیجه افزایش ریسک، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای تولید کنندگان انرژی برقابی برای کسب حداکثر سود در بازار برق دشوارتر شده است. دراین وضعیت، اتخاذ یک روش تصمیم گیری درست برای بهره برداری بهینه از نیروگاه ها همواره یکی از دغدغه های اصلی این تولید کنندگان است. در این تحقیق یک مدل پویای تولید-سودآوری، به منظور مدل سازی عملیات یک سیستم مخزنی برقابی و روند سودآوری تولید کننده بسط داده شده که با استفاده نرم افزار STELLAدر یک محیط شبیه سازی شیءگرا با رویکرد پویایی های سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز به صورت سری زمانی ماهانه در سالهای 1951-1921مورد استفاده قرار گرفته اند و پیش بینی ها برای یک دوره 21 ماهه انجام شده است. این پژوهش برای مطالعه سودآوری نیروگاه های برقابی با استفاده از اطلاعات سد کارون 1 در حوزه آبریز کارون بزرگ صورت گرفته است. در این تحقیق نااطمینانی وضعیت جریان ورودی آب و قیمت برق برای این تولید کننده به وسیله مدل Gómes پیش بینی و وارد مدل شده است. روش های رها سازی آب و هزینه های جریمه به صورت سناریوهای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, مدل تولید-سودآوری, پویایی های سیستم, نیروگاه های برقابی, روش مونت کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074182,
author = {جمال منش, آرش and خداپرست مشهدی, مهدی and سیفی, احمد and فلاحی, محمدعلی},
title = {ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2019},
volume = {14},
number = {5},
month = {February},
issn = {1735-2347},
pages = {39--53},
numpages = {14},
keywords = {مدل تولید-سودآوری، پویایی های سیستم، نیروگاه های برقابی، روش مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم
%A جمال منش, آرش
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A سیفی, احمد
%A فلاحی, محمدعلی
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2019

[Download]