مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (7), شماره (2), سال (2019-2) , صفحات (139-151)

عنوان : ( همسانه سازی و بیان ژن سلوبیوهیذرولاز celB در مخمر Pichia pastoris )

نویسندگان: فهیمه حیدری قره سو , نسرین مشتاقی , براتعلی مشکانی , سعید ملک زاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخمر سلوبیوهیدرولاز

کلمات کلیدی

مخمر سلوبیوهیدرولاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074235,
author = {حیدری قره سو, فهیمه and مشتاقی, نسرین and براتعلی مشکانی and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {همسانه سازی و بیان ژن سلوبیوهیذرولاز celB در مخمر Pichia pastoris},
journal = {مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {2588-5073},
pages = {139--151},
numpages = {12},
keywords = {مخمر سلوبیوهیدرولاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همسانه سازی و بیان ژن سلوبیوهیذرولاز celB در مخمر Pichia pastoris
%A حیدری قره سو, فهیمه
%A مشتاقی, نسرین
%A براتعلی مشکانی
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
%@ 2588-5073
%D 2019

[Download]