آینه معرفت, دوره (17), شماره (53), سال (2018-3) , صفحات (25-42)

عنوان : ( تعیین موضوع فروعات اصالت وجود و بررسی میزان ابتکاری بودن آنها در نگاه علامه طباطبایی-ره- )

نویسندگان: امیر راستین طرقی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصالت وجود مهمترین اصل فلسفی و سنگ بنای حکمت متعالیه و برجسته‌ترین نوآوری فلسفی ملاصدرا است. این اصل اصیل، فروعات و نتایج فلسفی فراوانی را نیز در پی دارد که مورد توجه حکمای صدرایی قرار گرفته است که هرکدام این قابلیت را دارد تا یک نوآوری حِکمی محسوب شود. البته جایگاه طرح این نتایج در آثار ملاصدرا و شارحانش پراکنده است. در این میان، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب «نهایه‌الحکمه» به درستی و با صراحت، مقام بحث را مشخص کرده و دقیقاً پس از تبیین و اثبات اصالت وجود، به مهمترین نتایج و فروعات آن اشاره کرده است. بررسی گزاره‌هایی که به عنوان نتیجه و فرع اصالت وجود مطرح شده، نشان می‌دهد که موضوع تمام آنها، دقیقاً همان موضوع اصالت وجود نیست و نمی‌توان آن را حکمی عام برای تمام وجودات دانست. مسأله‌ای که می‌تواند در میزان نوآوری این فروعات مؤثر باشد. قابلیت استخراج مستقیم این فروعات از اصالت وجود نیز، در این مهم اثرگذار است.

کلمات کلیدی

, اصالت وجود, فروعات اصالت وجود, موضوع این فروعات, نو بودن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074238,
author = {راستین طرقی, امیر and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تعیین موضوع فروعات اصالت وجود و بررسی میزان ابتکاری بودن آنها در نگاه علامه طباطبایی-ره-},
journal = {آینه معرفت},
year = {2018},
volume = {17},
number = {53},
month = {March},
issn = {2251-8010},
pages = {25--42},
numpages = {17},
keywords = {اصالت وجود- فروعات اصالت وجود- موضوع این فروعات- نو بودن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین موضوع فروعات اصالت وجود و بررسی میزان ابتکاری بودن آنها در نگاه علامه طباطبایی-ره-
%A راستین طرقی, امیر
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2018

[Download]