یازدهمین کنگره مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( بهبود مقاومت و نفوذپذیری بتن سنگدانه بازیافتی با استفاده از فناوری آب مغناطیسی )

نویسندگان: امیرحسین عارفی پور , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقص عمده بتن ساخته شده با استفاده از سنگدانه بازیافتی کاهش مقاومت و افزایش نفوذپذیری و به طور کلی کاهش دوام آن است. در این پژوهش آزمایشگاهی نمونه های مختلفی با استفاده از فناوری مغناطیسی کردن آب مورد استفاده در طرح اختلاط بتن، ساخته و مشخص گردید که نقص های یاد شده تا مقدار قابل قبولی جبران شده است. برای این منظور نمونه های 28 روزه برای آزمایش های فشاری، کششی، نفوذپذیری و سرعت عبور امواج اولتراسونیک ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که استفاده از آب مغناطیسی در نمونه های ساخته شده با سنگدانه بازیافتی منجر به افزایش حدود 60 % مقاومت فشاری و کششی و همچنین کاهش 30 % نفوذپذیری نمونه های ساخته شده میشود که به معنای متراکم شدن بیشتر نمونه ها میباشد.

کلمات کلیدی

, سنگدانه بازیافتی, مقاومت, کارایی, آب مغناطیسی, نفوذپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074239,
author = {عارفی پور, امیرحسین and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بهبود مقاومت و نفوذپذیری بتن سنگدانه بازیافتی با استفاده از فناوری آب مغناطیسی},
booktitle = {یازدهمین کنگره مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سنگدانه بازیافتی، مقاومت، کارایی، آب مغناطیسی، نفوذپذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود مقاومت و نفوذپذیری بتن سنگدانه بازیافتی با استفاده از فناوری آب مغناطیسی
%A عارفی پور, امیرحسین
%A اصفهانی, محمدرضا
%J یازدهمین کنگره مهندسی عمران
%D 2019

[Download]