علوم پزشکی پارس, دوره (16), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (10-18)

عنوان : ( تمرینات هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا التهاب را در مردان دیابتی کاهش می دهد )

نویسندگان: بابک هوشمندمقدم , محمدرضا کردی , سیدرضا عطارزاده حسینی , تایماز دولو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از تمرینات ورزشی و مکمل‌های گیاهی برای درمان بیماری‌های و اختلالات متابولیک در بین مردم رواج یافته است. از آنجا که مکمل گیاهی جلبک سبز- آبی یا اسپیرولینا یکی از غنی‌ترین منابع آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی است؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص‌های التهابی فاکتور نکروز تومور آلفا -TNF-α-، اینترلوکین 6 -IL-6- و پروتئین واکنشی سی -CRP- در بیماران دیابتی بود. روش کار: 32 مرد کم‌تحرک مبتلابه دیابت نوع دو با میانگین سنی 40 سال به‌طور تصادفی به چهار گروه: کنترل، تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل تقسیم شدند. برنامه گروه تمرین شامل 45 دقیقه تمرین هوازی، سه جلسه در هفته با حداکثر ضربان قلب 65- 60 درصد بود. گروه مکمل و تمرین همراه با مکمل، روزانه 2 عدد قرص 500 میلی‌گرمی اسپیرولینا -spirulina- مصرف می‌کردند. خون‌گیری قبل و بعد از هشت هفته به دنبال 12-10 ساعت ناشتایی شبانه برای سنجش فاکتورهای التهابی انجام شد. یافته‌ها: TNF-α، IL-6و CRP پس از هشت هفته در گروه‌های تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل کاهش معنا‌داری از خود نشان داد -0.05>P-، درصورتی‌که در گروه کنترل این تغییرات معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد بین تأثیر مداخلات مختلف، اختلاف معنا‌داری در میزان TNF-α، IL-6 و CRP بین گروه‌ها با گروه کنترل وجود دارد -0.05>P-. نتیجه‌گیری: تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا می‌تواند باعث بهبود مقادیر خونی شاخص‌های التهابی در افراد مبتلابه دیابت نوع دو شده و از التهاب ناشی از ورزش و احتمالاً مقاومت به انسولین جلوگیری کند.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, اسپیرولینا, دیابت نوع دو, TNF-α, IL-6, CRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074246,
author = {هوشمندمقدم, بابک and محمدرضا کردی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and تایماز دولو},
title = {تمرینات هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا التهاب را در مردان دیابتی کاهش می دهد},
journal = {علوم پزشکی پارس},
year = {2019},
volume = {16},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7993},
pages = {10--18},
numpages = {8},
keywords = {تمرین هوازی، اسپیرولینا، دیابت نوع دو، TNF-α، IL-6، CRP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تمرینات هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا التهاب را در مردان دیابتی کاهش می دهد
%A هوشمندمقدم, بابک
%A محمدرضا کردی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A تایماز دولو
%J علوم پزشکی پارس
%@ 2008-7993
%D 2019

[Download]