زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2019-3) , صفحات (43-58)

عنوان : ( بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی )

نویسندگان: عاطفه عامری سیاهوئی , غلامحسین داوری نژاد , نسرین مشتاقی , علی تهرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

، سکوسترین سهن، رقم قوسی، مایکوریزا

کلمات کلیدی

، سکوسترین سهن، رقم قوسی، مایکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074263,
author = {عامری سیاهوئی, عاطفه and داوری نژاد, غلامحسین and مشتاقی, نسرین and تهرانی فر, علی},
title = {بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-8264},
pages = {43--58},
numpages = {15},
keywords = {، سکوسترین سهن، رقم قوسی، مایکوریزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی
%A عامری سیاهوئی, عاطفه
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A مشتاقی, نسرین
%A تهرانی فر, علی
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2019

[Download]